CZAS ŁASKI I CZCI

W naszej relacji z Panem Bogiem dochodzi między Nim a nami do wymiany darów, przyjmującej formę UŚWIĘCENIA NAS (Bóg jako pierwszy, bezinteresownie udziela nam swych darów) i KULTU (odkrywając Bożą miłość oddajemy Mu część i pełnimy Jego wolę).
czytaj dalej

Z JEZUSEM ODDAJEMY SIĘ OJCU

Zakończenie oktawy Bożego Ciała to dzień święcenia wianków z wonnych ziół, młodych gałązek drzew i kwiatów polnych. Idea przynoszenia wianków jest związana z wdzięcznością Panu Bogu za dary, które od Niego otrzymujemy, m.in. za kwiaty i zioła. Przez tą modlitwę prosimy Go, by swoją opieką otaczał nasze pola, łąki, lasy, strzegł ich przed zniszczeniem i żebyśmy jednocześnie mogli korzystać z tych owoców dla naszego dobra.
czytaj dalej

BÓG IDZIE ZE SWYM LUDEM

Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba
Pod przymiotami ukryty chleba.
Zagrody nasze widzieć przychodzi
I jak się Jego dzieciom powodzi.
Nie dosyć było to dla człowieka,
Że na ołtarzu co dzień go czeka.
Sam ludu swego odwiedza ściany,
Bo pragnie bawić między ziemiany.
czytaj dalej