Ogłoszenia Duszpasterskie

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
5.07.2020 r.


 1. Przeżywamy w liturgii
  ● w poniedziałek – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
  ● w środę – św. Jana z Dukli, prezbitera 
  ● w sobotę  – Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy 
 2. Otoczmy modlitwą dzieci klas IV, które w czwartek o g. 19.00 przystąpią po raz pierwszy do sakramentu Pokuty i Pojednania, a w sobotę o g. 12.00 do I Komunii św.
 3. W sobotę 11.07 rozpoczynamy rekolekcje parafialne przygotowujące nas do wprowadzenia relikwii naszej patronki św. Małgorzaty z Antiochii, dziewicy i męczennicy, które poprowadzi ks. Grzegorz Pańczyk, nasz misjonarz pracujący w Peru. W tym dniu zapraszamy na msze św. z naukami stanowymi:
  – o g. 9.00 – dla kobiet
  – o g. 16.00 – dla młodzieży szkół średnich (w tym również kandydatów do bierzmowania), studiującej i pracującej do 30 roku życia.
  – o g. 18.00 – dla mężczyzn
  W niedzielę 12.07 kazania rekolekcyjne na każdej mszy. W tym dniu dzieci ze szkoły podstawowej zapraszamy na mszę o g. 10.00, a po niej na naukę stanową dla nich.
  Tak w sobotę, jak i niedzielę zapraszamy też na czuwanie modlitewne o g. 20.00. Przez te dwa dni będziemy mogli składać do koszyka przed ołtarzem karteczki z wypisanym darem duchowym, który chcemy ofiarować jako wyraz wdzięczności za otrzymane relikwie i prezent dla naszej Patronki (PROPOZYCJE DARÓW DUCHOWYCH W GABLOCIE). Poniesiemy je w darach podczas sumy odpustowej sprawowanej pod przewodnictwem bpa Jana Piotrowskiego.
  W poniedziałek 13.07 przeżywać będziemy odpust parafialny połączony z dniem spowiedzi i wprowadzeniem relikwii. Spowiedź będzie w godzinach 8.00 – 13.00 oraz 17.00 – 18.00. W tym dniu msze św. będą o g. 9.00, 10.00, 12.00 i 18.00.
 4. Zgodnie z zapowiedzią, w niedzielę 12.07 rozprowadzać będziemy „Margaritki”, czyli nasze parafialne pierniki. Składane przy ich nabywaniu ofiary przeznaczymy na wsparcie opiekunów jednej z kaplic w parafii ks. Grzegorza w Peru, którzy doświadczają prześladowania na podstawie fałszywych oskarżeń. O szczegółach ich sytuacji opowie nasz Ksiądz Rekolekcjonista.
 5. Ksiądz Rektor WSD w Kielcach dziękuje za zorganizowanie Dnia Seminaryjnego, modlitwę i złożone ofiary w kwocie 1737 zł.
 6. Dziękujemy za sprzątanie świątyni: Elżbieta i Aneta Kozioł oraz Julia i Jakub Stępień. Dziękujemy też za włączenie się w porządki na cmentarzu przed niedzielą grobową: Władysław Biedak, Piotr i Barbara Dąbrowscy, Rafał Sowiński, Oskar Guca, Jakub Stępień.
 7. Dziękujemy mieszkańcom Plechowa za opiekę nad grobem kapłańskim. W rozpoczętym kwartale prosimy o opiekę nad nim mieszkańców Chruszczyny Wielkiej.
 8. Solenizantom i jubilatom rozpoczętego tygodnia składamy życzenia Bożego błogosławieństwa oraz opieki Matki Bożej i św. Małgorzaty.


MODLITWA O ZAPRZESTANIE

ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA
 
Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować pandemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał.
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.
 
Święta Małgorzato – módl się za nami!
Święty Sebastianie – módl się za nami!
Święta Rochu – módl się za nami!
Święta Rito – módl się za nami!
Święta Rozalio – módl się za nami!
Święty Antoni – módl się za nami!
 
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny
– zmiłuj się nad nami!
Od powietrza, głodu, ognia i wojny – wybaw nas, Panie!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci – zachowaj nas, Panie!
My grzeszni, Ciebie Boga prosimy – wysłuchaj nas, Panie!

Podziel się ze znajomymi!