INTENCJE MSZALNE

 

5-11 grudzień 2022


Poniedziałek – 5 grudnia 2022 r. 

 • 6.30 + Stanisława Pietrzyka – od rodz. Kaweckich z Malkowic
 • 17.00 + Andrzeja Łakomskiego – od cioci Haliny z córkami
 • 17.30 + Henryk Szumilasa – od kolegi Łukasza Osikowskiego
 

Wtorek – 6 grudnia 2022 r. 

 • 17.00 + Marka Wołocha w 6 rocz.śm. ++Wołochów Nowaków
  2) + Stanisława Ziętarę – od rodz. Cabajów
 • 17.30 + Genowefę Kowalską – od Adama Żurawskiego
  2) + Wiesława Kota – od uczestników pogrzebu
 

 Środa – 7 grudnia 2022 r.

 • 6.30 + Tomasza Mroza – od rodz. Witków i Matrasów
 • 17.00 + Marcina Kurandy, Janiny Rudolfa Edmunda Wontek
 • 17.30 +Jana Pańczuka – od żony
 

Czwartek – 8 grudnia 2022 r.

 • 9.00 + Jana Stanisławę Wojciecha Teklę Franciszka Wężów
 • 12.00 + Władysława Bronisławę Żulichowskich, ++ Pawelców
 • 18.00 + Krzysztofa Marca – od rodz. Zientarów z Filipowic

Piątek – 9 grudnia 2022 r.

 • 9.00 + Stanisława Mroza w 17 rocz.śm. Stefani Witek w 8 rocz.śm.
  2) +Genowefę Skopowską – od rodz. Radziszewskich
 • 12.00 +Danutę Wojtal – od uczniów i pracowników SSP w Wielgusie
  2) +Stanisława Zdzisławę Czesława Olechów
 • 17.00 + Janusza Ciochonia – od Ewy i Ireneusza Gardzielów
  2)+Marię Mariana Chuterańskich – od wnuków
 

Sobota – 10 grudnia 2022 r.

 • 6.30 +Stanisława Gucę – od córki Agnieszki z rodziną
 • 9.00 + Krzysztofa Marca – od rodziny Drewnów
 • 12.00 + Józefa Adamczyka w 5rocz.śm. Stanisława Podsiadło w 12rocz.śm. ++ Podsiadłów
  2) +Janinę Bucką – od mieszkańców Łyczakowa
 • 17.00 +Stanisława Glińskiego, Stanisławę Aleksandra Sawerów, Jadwigę Józefa Bielasiów, ++Sawerów Bielasiów
 

Niedziela – 11 grudnia 2022 r.

 • 8.00 + Jana Andrzeja Gałków, ++Kurczynów Pyciaków
 • 10.00 + Joannę Teresę Wilczuk, Izabelę Krzemińską
 • 12.00 ZA PARAFIAN
  2) +Franciszka Marca w rocz.śm. Mariannę Klimek, ++Bartosików Klimków
 • 16.00 + Kazimierę Siudak – od męża Jana z rodziną


ZADBAJMY O TO, BY UCZESTNICZĄC W ZAMÓWIONEJ MSZY ŚWIĘTEJ,
PRZYSTĄPIĆ DO KOMUNII ŚW.
RÓŻANIEC CODZIENNIE PO MSZY ŚWIĘTEJ O GODZINIE 17.25/ 17.30
W NIEDZIELĘ PO MSZY O GODZINIE 16.00