BOŻE CIAŁO 2024

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa kojarzy się nam najczęściej z pięknymi procesjami, które w tym dniu przechodzą ulicami naszych wsi i miast. To istotny element tego ustanowionego w roku 1317 święta. Jednak jego głównym celem jest rozbudzenie wiary w prawdziwą, rzeczywistą i substancjalną obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii.

czytaj dalej

KONSERWACJA DZWONNICY 

W 266 lat od wzniesienia dzwonnicy i 28 lat po ostatnich pracach przy niej – zabezpieczających jej fundamenty i umieszczających dzwony na konstrukcji stalowej – podjęliśmy działania konserwatorskie więźby, dachu z gontu i jej odeskowania. Po dwóch miesiącach został zakończony pierwszy etap tych prac.

czytaj dalej

PIERWSZA SPOWIEDŹ 2024

Bóg jako dawca życia, pragnie, abyśmy żyli wolni od śmierci, przede wszystkim tej duchowej. Dlatego pierwszym darem Jezusa Zmartwychwstałego jest sakrament Pokuty i pojednania, który przekazuje po powstaniu z grobu Apostołom zebranym w Wieczerniku.

czytaj dalej

NOCNE CZUWANIE PRZY CZARNEJ MADONNIE 

W latach sześćdziesiątych XX wieku, diecezje polskie podjęły inicjatywę comiesięcznego nocnego czuwania na Jasnej Górze, przed obliczem Czarnej Madonny. Przez blisko 60 lat wierną temu zobowiązaniu jest nasza diecezja, której wierni z poszczególnych dekanatów przybywają do Królowej Polski z 4 na 5 dzień każdego miesiąca. W maju czuwaniu przewodzą dekanaty kazimierski i sklabmierski.

czytaj dalej