SPOTKANIA Z EMMANUELEM

W Dziecięciu Jezus, które narodziło się z Maryi w stajni betlejemskiej, Bóg dał nam dowód swej miłości i wierności danym obietnicom. Boży Syn zajął wśród synów ludzkich ostatnie miejsce, by nikt nie krępował się przyjść do Niego i prosić o pomoc.

czytaj dalej

Życzenia świąteczne

Drodzy w Chrystusie Panu Parafianie i nasi Goście!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku,
przyjmijcie od nas serdeczne życzenia.
Niech czas świętowania przyjścia na świat Bożego Syna napełni Wasze serca pokojem i radością, jakich świat dać nam nie może. Przyjmijcie dar służby, jaki On nam ofiarowuje.
Bez lęku dajcie się Mu poprowadzić przez życie, bo Boże Dziecię wie, która ścieżka jest dla nas najlepsza.
Widząc uniżenie, jakie przyjął, by nas zbawić, miejcie ufność, że On Was nie opuści, ale będzie wierny danym obietnicom.

Nie bójcie się, mówić Mu o marzeniach i lękach.
A łamiąc się opłatkiem i zasiadając do wigilijnego stołu, poczujcie Jego obecność i pomoc w budowaniu wspólnoty w domu i świecie.
Oby w takcie świątecznych spotkań pokój ogarniał Wasze serca.

Tego wszystkiego – ogarniając darem modlitwy – życzymy każdej i każdemu z Was
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku.
Równocześnie dziękujemy za Waszą pomoc, świadectwo życia, wsparcie, wyrozumiałość oraz wybaczenie, a za wszelkie przykrości i zaniedbania z naszej strony serdecznie przepraszamy.

Ks. Michał Krężel    Ks. Sławomir Sarek
wikariusz           proboszcz

DLACZEGO PŁACZE NASZA MAMA, MARYJA?

Podczas objawień w La Salette, w dniu 19 września 1846 roku, Maryja ukazała się piętnastoletniej Melanii i jedenastoletniemu Maksymowi jako piękna, ale zapłakana niewiasta. W przekazanym dzieciom orędziu przypominała o skutkach grzechu i Bożym miłosierdziu, wzywając do przyjęcia owoców zbawienia.

czytaj dalej

REKOLEKCJE ADWENTOWE 2021

Ćwiczenia duchowe podczas tegorocznych rekolekcji adwentowych poprowadzi saletyn ks. Piotr Sofij. Wybór jego osoby nie jest przypadkowy, gdyż zgromadzenie, w którym posługuje, zajmuje się propagowaniem orędzia Maryi, które przed 175 laty przekazała dwojgu dzieciom w La Salette we Francji, a on sam posługiwał w tamtejszym sanktuarium.

czytaj dalej

OŁTARZ JAK NA POCZĄTKU

W pierwszą niedzielę Adwentu mogliśmy się ucieszyć widokiem odnowionego ołtarza Matki Bożej, który po dwóch latach prac konserwatorskich, powrócił do nas w nowej – starej kolorystyce. Jego wygląd bowiem jest taki, jak w roku 1758, gdy obecna gorzkowska świątynia została oddana do użytku wiernych.

czytaj dalej