KONSERWACJA DZWONNICY 

W 266 lat od wzniesienia dzwonnicy i 28 lat po ostatnich pracach przy niej – zabezpieczających jej fundamenty i umieszczających dzwony na konstrukcji stalowej – podjęliśmy działania konserwatorskie więźby, dachu z gontu i jej odeskowania. Po dwóch miesiącach został zakończony pierwszy etap tych prac.

Podjęte prace konserwatorskie były niezbędne ze względu na na fatalny stan dachu i związane z tym niszczenie całej konstrukcji i dzwonów. Działania te były wykonywane pod nadzorem pani konserwator Ewy Tymcik oraz kierownika budowy Pana Ryszarda Słapka przez świetnego cieślę pana Eugeniusza Pęcaka wraz ze współpracownikami. W pierwszej fazie prac, rozpoczętej 11 marca, usunięto zniszczony gont oraz spróchniałe elementy więźby. Następnie zamontowano nowe krokwie i przykryto pełnym odeskowaniem. Wreszcie położono podwójny gont i obito blachą miedzianą trzpień pod metalowy proporzec. W drugiej fazie prac dokonano konserwacji pasa okołookiennego. Zdemontowano, wyczyszczono, uzupełniono i zakonserwowano deski, które ponownie zostały przymocowane na swoich miejscach. W otworach okiennych zamocowano siatki ochronne, a z czasem umieszczone zostaną w nich drewniane żaluzje. Ostatnim elementem prac było zamontowanie, wieńczącej budowlę, mosiężnej kuli i odnowionego proporca z herbem Rawicz, przedstawiającym kobietę na niedźwiedziu.
Odbioru komisyjnego prac dokonała pani konserwator Agata Kochanowska z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach we wtorek 7 maja. Równocześnie zaplanowano dalszy etap prac konserwatorskich. W tym roku zamówimy deski na oszalowanie, by za rok przeprowadzić konserwację dolnej części dzwonnicy. Wszystkim osobom, które przez ofiary pieniężne i produkty żywnościowe dla pracowników wspierały podejmowane działania, z serca dziękujemy.