OD WSPÓLNOTY Z JEZUSEM DO WSPOLNOTY Z LUDŹMI 

W sobotę 18 maja, w naszej świątyni, dwadzieścioro dzieci z klas trzecich przystąpiło do I Komunii Świętej, w ten sposób doświadczając nowej płaszczyzny więzi ze Zbawicielem.

Jezus Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii, pragnąc pozostać z nami aż do końca świata, by nas umacniać w drodze do domu Ojca. Przez dar zjednoczenia z Nim, czyli komunii, każdy wierzący doświadcza tej szczególnej wspólnoty. Najlepszy Pasterz karmi nas Sobą i udziela nam Swego życia, a zarazem uzdalnia do zjednoczenia z bliźnimi. W tę tajemnicę zostało wprowadzone kolejne pokolenie. I choć czeka ich jeszcze długa droga w pogłębianiu tej więzi, to już dzisiaj Jezus Chrystus daje im cały ogrom swojej miłości darów. Dlatego tak ważne jest to, byśmy pomagali tym dzieciom w ich przyjmowaniu. Przecież owoce tego zjednoczenia będą i naszym udziałem. Życzymy tym dziewczętom i chłopcom, by jak mówił bł. Carlo Acutis, Eucharystia ich była autostradą do nieba.