PIERWSZA SPOWIEDŹ 2024

Bóg jako dawca życia, pragnie, abyśmy żyli wolni od śmierci, przede wszystkim tej duchowej. Dlatego pierwszym darem Jezusa Zmartwychwstałego jest sakrament Pokuty i pojednania, który przekazuje po powstaniu z grobu Apostołom zebranym w Wieczerniku.

Dar ten przyjęły dzieci klas trzecich w czwartek przed I Komunią świętą. Podczas Nabożeństwa pokutnego ks. Michał przypomniał im o Bożym miłosierdziu i Panu Jezusie pragnącym pojednać nas Ojcem w niebie. W atmosferze zadumy i radości, dzieci przystępowały do spowiedzi, którą zakończyło wspólne dziękczynienie za odpuszczenie grzechów. Znakiem nowego życia są stroje, jakie dzieci komunijne otrzymały z rąk swych rodziców. W ten symboliczny sposób przekazane zostało im wezwanie do troski o piękno i czystość ich duszy i ciała. Temu też ma służyć włączenie się w praktykę nabożeństwa I piątków miesiąca.