SPOTKANIA ZE ZMARTWYCHWSTAŁYM

Praktykowana w Kościele od ponad 30 lat Droga Światła, jest nabożeństwem odnoszącym się do spotkań Jezusa Zmartwychwstałego, które mamy zapisane w Ewangeliach i Dziejach Apostolskich.

W naszej parafii praktykujemy je w Okresie Wielkanocnym od roku 2017, gdy towarzyszyło mu ustawienie krzyża na kopcu Skwerze Pamięci. Znajdujemy w nim kontynuację i potwierdzenie sensu Jezusowej drogi krzyżowej i ofiary złożonej za nas. „Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara.” /por. 1 Kor 15, 14/ Chrześcijaństwo jest bowiem połączeniem dwóch rzeczywistości – Jak nie ma zmartwychwstania bez śmierci, tak śmierci jest po to, by żyć na wieki ze Zbawicielem. Choć trudno przychodzi nam przyjąć dar zawarty w tym nabożeństwie, to bez wątpienia warto je rozwijać. W tym celu planujemy umieszczenie stacji Drogi Światła wzdłuż bocznej alei cmentarza.