Nowenna do św. Małgorzaty

 

Podejmując nowennę za przyczyną św. Małgorzaty dziewicy i męczennicy, patronki naszej parafii, należy:
  1. Wzbudzić w sobie intencję, w której ofiarujemy nowennę.
  2. Przez 9 dni odmawiać modlitwy przewidziane: rozważenie tajemnicy z życia Świętej, wezwanie modlitewne oraz Litanię do św. Małgorzaty.

 

DZIEŃ 1

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyli się żyć tak jak Twoja służebnica św. Małgorzata, dziewica i męczennica.
SŁOWO BOŻE:   Ps 139, 1-3. 13-15: „Panie, przenikasz i znasz mnie, Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły, widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane. (…) Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki.  Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. I dobrze znasz moją duszę, nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi.”
Boże pomóż nam żyć w postawie wdzięczności za dar życia.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Litania do św. Małgorzaty

 

DZIEŃ 2

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyli się żyć tak jak Twoja służebnica św. Małgorzata, dziewica i męczennica.
SŁOWO BOŻE: 1 Kor 13, 4-8: „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą;  nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje”.
Boże pomóż nam być wdzięcznymi za miłość, którą nas ukochałeś i którą wlałeś w nasze serca.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Litania do św. Małgorzaty

DZIEŃ 3

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyli się żyć tak jak Twoja służebnica św. Małgorzata, dziewica i męczennica.
SŁOWO BOŻE:   Mt 6,6:  „Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.
Ap 3,20:  „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną”.
Boże pomóż nam otwierać się na Ciebie przez codzienną modlitwę.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Litania do św. Małgorzaty

DZIEŃ 4

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyli się żyć tak jak Twoja służebnica św. Małgorzata, dziewica i męczennica.
SŁOWO BOŻE:  Flp 3, 7-9: „Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim.”
Boże pomóż nam uznać Jezusa za jedynego Pana i Zbawiciela i Jemu poddać swe życie.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Litania do św. Małgorzaty

DZIEŃ 5

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyli się żyć tak jak Twoja służebnica św. Małgorzata, dziewica i męczennica.
SŁOWO BOŻE: Ps 131, 1-2: „Panie, moje serce się nie pyszni i oczy moje nie są wyniosłe. Nie gonię za tym, co wielkie, albo co przerasta moje siły. Przeciwnie: wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę – tak we mnie jest moja dusza.”.
  
Boże pomóż nam ufać Ci we wszystkich okolicznościach naszego życia, zachowując pokój ducha.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Litania do św. Małgorzaty

DZIEŃ 6

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyli się żyć tak jak Twoja służebnica św. Małgorzata, dziewica i męczennica.
SŁOWO BOŻE: Ga 6, 1-3: „Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. Bo kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie.”
 
Boże pomóż nam służyć bliźnim wykorzystując talenty i charyzmaty otrzymane od Ciebie.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Litania do św. Małgorzaty

DZIEŃ 7

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyli się żyć tak jak Twoja służebnica św. Małgorzata, dziewica i męczennica.
SŁOWO BOŻE: 1 P 3, 14-17: „Nie obawiajcie się zaś ich gróźb i nie dajcie się zaniepokoić! Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem – jeżeli taka wola Boża – cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle.”
 
Boże pomóż nam dawać świadectwo życiem o naszej miłości do Ciebie.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Litania do św. Małgorzaty

DZIEŃ 8

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyli się żyć tak jak Twoja służebnica św. Małgorzata, dziewica i męczennica.
SŁOWO BOŻE: Ef 6, 10-13: „W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko.”
Boże pomóż nam być odważnymi w walce ze złem i opierać swe życie na Twojej łasce.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Litania do św. Małgorzaty

DZIEŃ 9

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyli się żyć tak jak Twoja służebnica św. Małgorzata, dziewica i męczennica.
SŁOWO BOŻE: Ap 8, 13-17: „A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: «Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?» I powiedziałem do niego: «Panie, ty wiesz». I rzekł do mnie: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu».  Boże pomóż nam żyć w postawie wdzięczności za dar życia.”
Boże pomóż nam z nadzieją i odwagą dążyć do chwały nieba, którą dla nas przygotowałeś.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Litania do św. Małgorzaty