Poprzednio pracujący

Plebani – proboszczowie

Plebani

1326 r. – Wincenty
1327 r. – Mikołaj
1379 r. – Jakusz; kapelan z Gorzkowa
1379 – 1382 – Mikołaj; kapelan z Gorzkowa
1382 – 1385 – Jan; kapelan z Gorzkowa
1384 – 1385 – Stanisław; kapelan, wikary z Gorzkowa
1385 – 1402 – Szymon, w latach 1385–86 kapelan w Gorzkowie,
w latach 1396–1402 pleban w Gorzkowie, dziedzic Plechowa 1399
1394 r – Jan; wikary z Gorzkowa
1395 r. – Florian; kapelan z Gorzkowa
1396 r. – Maciej; wikary z Gorzkowa
1398 r. – Maciej; wikary z Gorzkowa
1400 r. – Piotr; wikary z Gorzkowa
1420 r. – Mikołaj; pleban w Gorzkowie, dziedzic z Wojsławic
1430 r. – Maciej
1454 r. – Maciej; bakałarz plebana w Gorzkowie
1490 r. – Jan
1499 r. – Maciej
1529 r. – Mikołaj z Mińska
1536 r. – Jan; pleban w Gorzkowie; kustosz kapituły w Wojniczu
1593 r. – Stanisław Korycki
1608 r. – Walenty Żarnowita; wikary
1610 r. – Andrzej Miechowita; wikary
1610 r. – Piotr Grębiński
1619 r. – Andrzej Rygowski; wikariusz
1655 r. – Gabriel Radzanowski; wikary
1657 r. – Baltazar Franciszek Stanisławowicz
1699 r. – Jerzy Morski; kanonik krakowski;
pleban Gorzkowa i Kazimierzy Małej
1735 r. – Józef Jan Radecki
1739 r. – Florian Gaszyński
1746 r. – Karol Stanisław Brandysz Woyciechowski;
dr filozofii, prebendarz gorzkowski
1753 r. – Paweł Antoni Przeworski; kanonik wiślicki,
dziekan witowski
1781 r. – Józef Nadgłowski; kapelan prebendy różańcowej
1788 r. – Franciszek Pawełkiewicz
1795 r. – Antoni Wyczałkowski;
kanonik krakowski i gnieźnieński
1795 r. – Józef Raciborski; dziekan witowski od 1807 r.
1811 r. – Marcin Nowicki
1818 r. – Tomasz Świątkowski; dr teologii,
kanonik kielecki i oficjał
1832 – 1848 – Janczarski
1848 – 1859 – Mateusz Plutecki
UWAGA:
Do XIX wieku w dokumentach kościelnych używano słowa „pleban”,
od XIX wieku używa się określenia „proboszcz”.

Proboszczowie

Ks. Antoni Dobiński – do 1888 r.
Ks. Wiktor Sikorski – do 1916 r.
Ks. Maciej Jantos – od 1916 r.
Ks. Edward Bielecki – do 1920 r.
Ks. Józef Madej 1920 – 1936 r.
Ks. Tadeusz Tekieli 1936 – 1958 r.
Ks. Julian Lisowski 1958 – 1967 r.
Ks. Stanisław Gruszka 1967 r.
Ks. Janusz Przyłęcki 1967 – 1978 r.
Ks. Franciszek Stawiarski 1978 – 1983 r.
Ks. Andrzej Biernacki 1983 – 2008 r
Ks. Adam Kędzierski od 2008 – 2016 r

Księża wikariusze od 1936 roku

Ks. Stefan Kupczyński – 1936 (IX) – 1936 (XII)
Ks. Józef Kubrak – 1937 – 1939
Ks. Józef Wojas – 1939 (X) – 1940 (II)
Ks.Władysław Czeluśniak – 1940 (II) – 1940 (IX)
Ks. Stanisław Nowicki – 1940 (IX) – 1944 (IV)
Ks. Bolesław Pejkert – 1944 wikariusz substytut
Ks. Józef Kwiatkowski – 1947 – 1955 (VIII)
Ks. Stanisław Rysiak – 1955 (IX) – 1957 (III)
Ks. Henryk Koścień – 1957 – 1960
Ks. Jan Nowak – 1960 (VII) – 1962
Ks. Kazimierz Borek – 1962 (VIII) – 1967 (VI)
Ks. Zenon Rak – 1967 (VII) – 1970 (VII)
Ks. Henryk Byszewski – 1970 (VII) – 1973 (VII)
Ks. Władysław Ogonowski – 1973 (VII) – 1976 (XII)
Ks. Stanisław Stokłosa – 1977 (IV) – 1977 (XII)
Ks. Ludwik Krzysik – 1978 (I) – 1978 (VII)
od 1978 – 1986 wikariat nieobsadzony (vacat)
Ks. Wojciech Stach – 1986 – 1987
Ks. Jerzy Klimas – 1987 – 1990
Ks. Adam Ziółkowski – 1990 (VIII) – 1992 (VIII)
Ks. Piotr Zagała – 1992 (IX) – 1994 (VI)
Ks. Zbigniew Kasperek – 1994 (VII) – 1996 (VI)
Ks. Wojciech Michalski – 1996 (VII) – 1999 (VI)
Ks. Robert Teter – 1999 (VI) – 2003 (VI)
Ks. Jarosław Sułecki – 2003 (VI) – 2004 (VI)
Ks. Wojciech Tometczak – 2004 (VI) – 2008 (VI)
Ks. Leszek Wójcik – 2008 (VI) – 2011 (VI)
Ks. Stanisław Brzoza –2011 (VI) – 2014 (VI)
Ks. Sylwester Barański 2014 (VI) – 2015 (VI)
Ks. Tomasz Prędotka 2015(VI) – 2020(VIII)

Księża pochowani na miejscowym cmentarzu

Ks. Witold Sikorski – 1916
Ks. Edward Bielecki – 1920
Ks. Bolesław Pejkert – 1947
Ks. Tadeusz Tekieli – 1958
Ks. Stanisław Gruszka – 1967
Ks. Andrzej Biernacki – 2013