Historia Parafii

Rys historyczny:

Pierwszym zasłużonym i sławnym gorzkowianinem był pochodzący z tej parafii Mikołaj z Gorzkowa herbu Gierałt, zmarły w 1414 r. biskup wileński, trzeci w historii rektor Akademii Krakowskiej.
Pierwsza wzmianka o kościele parafialnym pochodzi z 1326 r. Obecny kościół został wzniesiony w 1758 r. z fundacji Józefa Miroszewskiego, margrabiego krakowskiego. Kościół jest drewniany, konstrukcji zrębowej, prezbiterium jest węższe i niższe od nawy, zamknięte wielobocznie. W rokokowym ołtarzu głównym znajduje się barokowy krucyfiks, nad nim niewielki obraz św. Małgorzaty, patronki parafii. Dwa boczne ołtarze – późnobarokowe przedstawiają kolejno: św. Józefa i Matki Bożej z Dzieciątkiem zwaną Piaskową, w metalowej sukience z początku XVII w. (wota świadczą o tradycji szczególnego kultu). Polichromia jest bardzo ozdobna. Źródła podają, iż w 1930 r. malował ją Władysław Cholewiński. Jak na warunki wiejskie jest to spora świątynia, a wrażenie szczególnego uroku potęgują malowidła ścienne, według tradycji – uczniów ze szkoły Mehoffera.

 

 

Odpust: św. Małgorzaty – 13 lipca

 

Czy wiesz, że…

Miejscowość rozsławił zespół „Gorzkowianie”. Działał w parafii do 2009 r. z inicjatywy byłego proboszcza ks. Andrzeja Biernackiego, który był kierownikiem, choreografem, dyrygentem i menadżerem. Zespół koncertował w Polsce i w wielu krajach Europy – głównie dla Polonii – z repertuarem zaczerpniętym z kultury ludowej i narodowej.

 

Jednym z ciekawszych zabytków w parafii jest maleńka kapliczka ze świątkiem z 1550 r. w Chruszczynie Wielkiej.

 

foto: Robert Stępień

W ramach audycji „Moc Historii” wyemitowanej na antenie Radia Kielce mogliśmy usłyszeć wiele ciekawostek o Gorzkowie i naszym kościele. Poniżej zamieszczamy link do tego programu, z możliwością odsłuchania tej ciekawej rozmowy.

 

https://www.podkasty.info/katalog/podkast/3138-MOC_HISTORII/Gorzk%C3%B3w_w_gminie_Kazimierza_Wielka