Cmentarz parafialny


Cmentarz jako miejsce spoczynku zmarłych jest świadectwem wiary, nadziei i miłości, dlatego domaga się pamięci o nich wyrażonej w modlitwie oraz ładzie tu zachowywanym. Nasz cmentarz parafialny zawiera ponad 2000 grobów, lecz w znacznej mierze z niepełnymi danymi lub wręcz bezimiennych. Dlatego równolegle do prac gospodarczych prowadzona jest jego inwentaryzacja, która pozwoli zachować lub przywrócić pamięć o osobach tu spoczywających. W dobie masowej migracji ważna jest możliwość znalezienia informacji o pochówku bliskich nam osób i dacie ich śmierci. Dlatego prosimy każdego opiekuna danego grobu na cmentarzu o:

 

 1. Odnalezienie grobu na planszy z wydrukiem w przedsionku kościoła lub w załączniku poniżej
 2. Zapamiętanie jego sygnatury: Część, rząd, numer: np. B/8.11
 3. Pobranie z przedsionka kościoła lub z załącznika poniżej karty grobu do wypełnienia
 4. Uzupełnienie karty grobu.

   

  KARTA GROBU DO POBRANIA
  <<< KLIKNIJ TU >>>

   

  – Jeśli zmarłych spoczywających w grobie jest więcej niż troje to dane można napisać na odwrocie lub dołączyć kolejną kartę z sygnaturą grobu.
  – Jeśli w grobie jeszcze nikt nie jest pochowany, to podajemy tę informację oraz właściciela grobu.
 5. Oddanie karty do księży w kancelarii lub zakrystii.

   

Cmentarz dzielimy na część A, od strony zachodniej, czyli pól i B, czyli tej od strony plebanii. Numeracja rzędów rozpoczyna się od dołu w górę, a kolejność numerowania grobów od środkowej alejki w kierunku ogrodzenia.

 

Uzyskane dane będą opracowane i udostępnione w postaci:

a) wykazu alfabetycznego zmarłych tu spoczywających z podaniem:
 • numeru kwatery
 • daty śmierci
 • wieku zmarłej osoby
b) planu przestrzennego cmentarza z zaznaczeniem:
 • usytuowania poszczególnych grobów na cmentarzu
 • osób spoczywających w danym grobie

Podejmijmy wspólnie troskę o pamięć, ale i piękno parafialnego cmentarza.

PLAN CMENTARZA DOSTĘPNY NIEBAWEM