Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
19.03.2023 r.

 


 1.  W liturgii przeżywamy:
  ● w poniedziałek – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP.
  ● w sobotę – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia. Msze o g. 9, 12 i 18. Tradycyjnie w tym dniu podejmowane jest dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego. Rocznie na świecie w skutek aborcji zabijanych 70 mln dzieci. Włączmy się w to dzieło przez złożenie deklaracji podczas każdej mszy.


 2. Zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo ku czci św. Małgorzaty w piątek 24.03, na g. 18.30.


 3. Kandydatów do Bierzmowania zapraszamy, obowiązkowo z rodzicami, w niedzielę 26.03 na mszę o g. 10.00, a po niej na spotkanie.


 4. Zachęcamy do ufundowania dzieciom obiadu, przez nabycie baranka oraz do wsparcia terapii Bartusia Bernasia, przez nabycie stroika świątecznego.


 5. Zapraszamy na pielgrzymkę do Włoch, w dniach 1 – 9.09.2023 r.


 6. Dziękujemy KŻR z Krzyszkowic oraz Wojsławic i Donatkowic za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.


 7. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę: Katarzyna i Agnieszka Tetela, Ewelina Mogiła, Teresa Guca, Iwona i Julia Filo oraz ofiarę: Ewa i Stanisława Tetela, Barbara Stokłosa. W sobotę 25.03 na g. 13.00 zapraszamy rodziny z Gorzkowa od państw Mastynów do państwa Jamrozów.


 8. Dziękujemy o. Marcinowi Szwarcowi za poprowadzenie nauk rekolekcyjnych i zapewniamy go o naszej pamięci i modlitwie.


 9. Za tydzień zmiana czasu na letni.


 10. Solenizantom i jubilatom rozpoczętego tygodnia składamy życzenia Bożego błogosławieństwa oraz opieki Matki Bożej i św. Małgorzaty.

 

 


FRAGMENT PISMA ŚW.
DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

 
Z 2 rozdziału I Listu św. Jana Apostoła
19.03.2023 r.

 

7 Umiłowani, nie piszę do was o nowym przykazaniu,
ale o przykazaniu istniejącym od dawna, które mieliście od samego początku; tym dawnym przykazaniem jest nauka, którąście słyszeli.
8 A jednak piszę wam o nowym przykazaniu, które prawdziwe jest w Nim i w nas, ponieważ ciemności ustępują, a świeci już prawdziwa światłość.
9 Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemności.
10 Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości
i nie może się potknąć. 11 Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności, i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy.

 
 
Rozważ na modlitwie ten tekst według podanych wskazówek oraz odpowiedz sobie potem na poniższe pytania.
Jakie słowa z Pisma św. lubisz najbardziej i dlaczego?
O którym przykazaniu Jezus powiedział, że jest najważniejsze? Dlaczego?
Przez co Jezus zrealizował przykazanie miłości?
Jaką postawę św. Jan nazywa trwaniem w ciemności, a jaką w światłości?
Jaka jest Twoja postawa wobec bliźnich?

 


 

MODLITWA O ZAPRZESTANIE

ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA
 
Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować pandemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał.
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.
 
Święta Małgorzato – módl się za nami!
Święty Sebastianie – módl się za nami!
Święta Rochu – módl się za nami!
Święta Rito – módl się za nami!
Święta Rozalio – módl się za nami!
Święty Antoni – módl się za nami!
 
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny
– zmiłuj się nad nami!
Od powietrza, głodu, ognia i wojny – wybaw nas, Panie!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci – zachowaj nas, Panie!
My grzeszni, Ciebie Boga prosimy – wysłuchaj nas, Panie!