Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
3.04.2024 r.

 


 1.  W liturgii przeżywamy
  ● w poniedziałek – Święto św. Kazimierza, królewicza.
 2. W dniach 08-10.03 zapraszamy na rekolekcje parafialne połączone z wizytacją kanoniczną. Nauki wygłosi ks. prob. Jan Zwierzchowski z Proszowic.
  Rekolekcje: – w piątek msze św. o g. 9.00, 12.00 i 17.00,
  – spotkania dla uczniów: klasy 0 – III o g. 8.30, a klasy IV – VIII o g. 13.00,
  – w sobotę msze św. o g. 9.00, 12.00 i 17.00 z nauką dla młodzieży,
  Spowiedź w sobotę g. 8.45 – 10.15, 11.00– 12.15 i 16.00 – 17.15.

  Wizytacja w niedzielę:

  – msza św. o g. 8.00 dla grup apostolskich z powitaniem bpa Jana Piotrowskiego i sprawozdaniem ks. Proboszcza, po niej spotkanie z członkami grup;
  – msza św. o g. 10.00 z błogosławieństwem dzieci, a po niej modlitwa na cmentarzu,
  – msza św. o g. 12.00 z udzieleniem sakramentu Bierzmowania,
  – spotkanie i modlitwa z seniorami o g. 15.00 w Domu Senior Plus,
  – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o g. 15.30, a po nich msza św. o g. 16.00.
  Skorzystajmy z Bożego miłosierdzia i zachęćmy bliskich oraz sąsiadów, modląc się dla nich o łaskę pojednania z Bogiem i bliźnimi. Przyjdźmy też:
  – w piątek na Drogę krzyżową o g. 16.30 lub Drogę krzyżową ulicami parafii o g. 19.30
  – w sobotę na Wieczór modlitewny o g. 19.30
  – w niedzielę na Wieczór ewangelizacyjno – filmowy o g. 17.00
  Niech te dni będą okazją do wyciszenia, refleksji, nawrócenia i pojednania z Bogiem. Módlmy się owoce tego czasu. Plan jest w gablocie i na stronie.
 3. Prosimy o pomoc w uporządkowaniu terenu przy domu parafialnym i cmentarzu we wtorek od g. 14.00 oraz otoczenia kościoła w czwartek od g. 14.00.
 4. Zapraszamy na pielgrzymkę pokutną do Przemyśla połączoną z odbiorem przyznanych nam relikwii bł. Rodziny Ulmów. Wyjazd w środę 13.03 o g. 7.00.
 5. Ufundujmy dzieciom z ubogich rodzin obiad, nabywając baranka wielkanocnego oraz do wesprzyjmy terapię Adasia Kurpika z Krzyszkowic, przez nabycie w niedziele 17 lub 24.03 palm przygotowanych przez Parafialny Zespół Caritas.
 6. Rozpoczynamy prace konserwatorskie przy dachu dzwonnicy, a po Wielkanocy przy suficie nawy głównej. Na ten drugi cel przyznano nam z „Polskiego Ładu” kwotę 392 000 zł z wkładem własnym w kwocie 11 500 zł. Dziękujemy za pomoc w uzyskaniu tej dotacji panu burmistrzowi Adamowi Bodziochowi wraz z radnymi oraz współpracownikami, a także za wsparcie w tych staraniach panu posłowi Mariuszowi Goskowi i radnemu powiatowemu panu Januszowi Nawrotowi.
 7. Dziękujemy chorym i KŻR z Kaczkowic za zebrane ofiary na kwiaty do Grobu Bożego. Prosimy o ofiar na ten cel, by pięknie udekorować kościół na Triduum.
 8. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę: Jadwiga Nawrot i Rafał Makieła. W sobotę 02.03 na g. 13.00 prosimy rodziców bierzmowanych.
 9. Dziękujemy za 950 zł złożone na wsparcie misjonarzy.
 10. Solenizantom i jubilatom rozpoczętego tygodnia składamy życzenia Bożego błogosławieństwa oraz opieki Matki Bożej i św. Małgorzaty.

FRAGMENT PISMA ŚW.
DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

Z 2 rozdziału I Listu św. Jana Apostoła
03.03.2024 r.
7 Umiłowani, nie piszę do was o nowym przykazaniu,
ale o przykazaniu istniejącym od dawna, które mieliście od samego początku; tym dawnym przykazaniem jest nauka, którąście słyszeli.
8 A jednak piszę wam o nowym przykazaniu, które prawdziwe jest w Nim i w nas, ponieważ ciemności ustępują, a świeci już prawdziwa światłość.
9 Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemności.
10 Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości
i nie może się potknąć.
11 Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności, i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy.
Rozważ na modlitwie ten tekst według podanych wskazówek oraz odpowiedz sobie potem na poniższe pytania.
Jakie słowa z Pisma św. lubisz najbardziej i dlaczego?
O którym przykazaniu Jezus powiedział, że jest najważniejsze? Dlaczego?
Przez co Jezus zrealizował przykazanie miłości?
Jaką postawę św. Jan nazywa trwaniem w ciemności, a jaką w światłości?
Jaka jest Twoja postawa wobec bliźnich?


MODLITWA O ZAPRZESTANIE

ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA
 
Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować pandemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał.
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.
 
Święta Małgorzato – módl się za nami!
Święty Sebastianie – módl się za nami!
Święta Rochu – módl się za nami!
Święta Rito – módl się za nami!
Święta Rozalio – módl się za nami!
Święty Antoni – módl się za nami!
 
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny
– zmiłuj się nad nami!
Od powietrza, głodu, ognia i wojny – wybaw nas, Panie!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci – zachowaj nas, Panie!
My grzeszni, Ciebie Boga prosimy – wysłuchaj nas, Panie!