Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA WIELKANOCNA
11.04.2021 r.


 1. W liturgii:
  ● Dziś – Niedzielę Miłosierdzia Bożego. W Godzinie Miłosierdzia o 15.00 podejmijmy w domach modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia, powierzając Bogu swoje rodziny i świat dotknięty pandemią.
 2. Prosimy o pomoc w rozebraniu dekoracji z Triduum we wtorek 13.04 o g. 19.00.
 3. W piątek 16.04 od g. 8.30 odwiedzimy z posługą chorych. Prosimy przekazanie im informacji i zgłaszanie dodatkowych osób.
 4. Zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo ku czci św. Małgorzaty w piątek 16.04, na g. 18.30. Rozpoczynamy Eucharystią z intencją zbiorową za żywych, a po niej będzie Szkoła Modlitwy i Adoracja Krzyża. W tym miesiącu w sposób szczególny ogarniemy modlitwą mieszkańców Gorzkowa.
 5. W przyszłą niedzielę zapraszamy na wieczór ewangelizacyjno-filmowy o g. 17.00.
 6. Mocno doświadczamy pandemii i jej skutków, a co za tym idzie potrzeby Bożego Miłosierdzia. Dlatego od poniedziałku rozpoczynamy różańcowy szturm do nieba. Chcemy, aby codziennie o g. 20.30 osoby jednego lub dwóch domów modliły się częścią różańca o ustanie pandemii i uzdrowienie duchowe świata. Prosimy o zapisy do tej modlitewnej sztafety w zakrystii lub telefonicznie u ks. Proboszcza.
 7. Dziękujemy za sprzątanie świątyni, kwiaty i ofiarę: Kazimiera i Justyna Magiera, Danuta Ciepichał, Jolanta i Magdalena Śmitkowskie, Ewa Kalina, Wiesława Mastyna, Monika Janosik, Małgorzata Magiera. W sobotę 17.04 na g. 9.00 zapraszamy rodziny z Wojsławic od państwa Dusiów do państwa Wąsów i z Krzyszkowic od państwa Marców do państwa Grzywnów.
 8. W minionym tygodniu odeszła do Pana śp Maria Lis.
 9. Z okazji Święta Patronalnego Caritas możemy wesprzeć ofiarami do puszek naszą Caritas Diecezjalną. Zachęca nas do tego w Komunikacie Ksiądz Biskup. Datki przed kościołem zbierają przedstawiciele powstałego w tym roku Parafialnego Zespołu Caritas. Chętnych do włączenia się w jego działania zapraszamy na spotkanie w czwartek 15.04 na g. 19.00. Pamiętajmy też o dziele “RODZINA RODZINIE”.
 10. Solenizantom i jubilatom rozpoczętego tygodnia składamy życzenia Bożego błogosławieństwa oraz opieki Matki Bożej i św. Małgorzaty. Przez orędownictwo naszej Patronki, modląc się litanią do niej, polecajmy Bogu całą naszą wspólnotę parafialną prosząc o ustanie pandemii, zdrowie dla chorych i siły dla opiekunów, o błogosławieństwo w pracach polowych, w tym o deszcz, o błogosławieństwo dla matek oczekujących potomstwa i wychowujących dzieci w domu, o łaskę pojednania z Bogiem dla ociągających się ze spowiedzią oraz w intencjach naszego serca.

FRAGMENT PISMA ŚW.
DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

Z 4 i 5 rozdziału Listu św. Pawła do Efezjan
11.04.2021
27 Nie dawajcie miejsca diabłu! 28 Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać potrzebującemu. 29 Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. 30 I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. 31 Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie – wraz z wszelką złością. 32 Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. 1 Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, 2 i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu.
Rozważ na modlitwie ten tekst według podanych wskazówek oraz odpowiedz sobie potem na poniższe pytania.
Co najbardziej Cię zastanowiło w tym fragmencie?
Kiedy dajemy w życiu miejsce Bogu, a kiedy diabłu?
W jaki sposób grzech niszczy nasze szczęście?
Czego Bóg pragnie dla nas?
Dlaczego warto rozważać słowo Boże?
 


MODLITWA O ZAPRZESTANIE

ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA
 
Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować pandemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał.
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.
 
Święta Małgorzato – módl się za nami!
Święty Sebastianie – módl się za nami!
Święta Rochu – módl się za nami!
Święta Rito – módl się za nami!
Święta Rozalio – módl się za nami!
Święty Antoni – módl się za nami!
 
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny
– zmiłuj się nad nami!
Od powietrza, głodu, ognia i wojny – wybaw nas, Panie!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci – zachowaj nas, Panie!
My grzeszni, Ciebie Boga prosimy – wysłuchaj nas, Panie!

Podziel się ze znajomymi!