Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.01.2022 r.

 


 1. W liturgii przeżywamy:
  ● w poniedziałek – św. Antoniego, opata.
  ● w środę – św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa.
  ● w piątek – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.
   
 2. Parafialny Zespół Caritas zaprasza dzisiaj po mszy św. o g. 16.00 osoby samotne i seniorów na wieczór kolędowy w domu parafialnym.
   
 3. Bóg zapłać za życzliwe przyjęcie nas w ramach kolędy i szczodrość w składanych ofiarach. Porządek wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu:
  Pn. 17.01 – od g. 14.00 Łyczaków jeden ksiądz od państwa Nawrotów i dalej od państwa Rogalów do państwa Koziełów, a drugi od państwa Spiechów do państwa Makiełów.
  Wt. 18.01 – od g. 14.00 jeden ksiądz Gorzków Gościniec – od państwa Wieczorków, a drugi Plechówka – od p. Edwarda Biel do państwa Nowaków.
  Śr. 19.01 – od g. 14.00 Gorzków Szewska od pani Ilony Karcz do państwa Nowaków i Gorzków Łany – od p. Tadeusza Wichra do państwa Burglów.
  Sb. 22.01 – Wizyta na zgłoszenie dla tych rodzin, które nie mogły przyjąć księdza w wyznaczonym terminie. Chętnych prosimy o zapisy w zakrystii lub kancelarii.
  Ofiary składane przy okazji wizyty duszpasterskiej przeznaczone są na remont ołtarza głównego oraz ściany za nim. Niech będą proporcjonalne do zamożności.
   
 4. We wtorek 18.01 rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, pamiętajmy w codziennej modlitwie o tej intencji.
   
 5. W piątek 21.01 zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo ku czci św. Małgorzaty na g. 18.30. Rozpoczynamy Eucharystią z intencją zbiorową za żywych, a po niej będzie Szkoła Modlitwy i Adoracja Krzyża.
   
 6. W ramach trwającego synodu zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu, w piątek 21.01 na g. 20.00. Tematem będzie „SŁUCHANIE”. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
   
 7. Przypominamy i prosimy o wybranie do końca stycznia jednego przedstawiciela każdej wioski do Rady Parafialnej. W przypadku braku wyboru, Ksiądz Proboszcz sam zaproponuje komuś z wioski jej reprezentowanie.
   
 8. Dziś ostatni dzień styczniowej składki na program „RODZINA RODZINIE”. Będzie to zakończenie rocznego cyklu pomocy dwóm rodzinom w Syrii, za co wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Jeśli jest w nas pragnienie udziału w kolejnym rocznym cyklu pomocy w tym programie, to prosimy o zapisanie się na listę w zakrystii.
   
 9. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę: Andrzej Nocoń i ofiarę: Piotr Biel. W sobotę 22.01 na g. 9.00 zapraszamy rodziny ze Stojanowic od państwa Urantówków do państwa Dziubków.
   
 10. W minionym tygodniu odeszli do Pana śp Zbigniew Kaczmarczyk i Jan Tutaj.
   
 11. W niedzielę uczestniczyło w mszach św. 540 osób, a Komunię św. przyjęło 330 osób.
   
 12. Solenizantom i jubilatom rozpoczętego tygodnia składamy życzenia Bożego błogosławieństwa oraz opieki Matki Bożej i św. Małgorzaty. Przez orędownictwo naszej Patronki, prośmy Boga o błogosławieństwo w naszych rodzinach, o ustanie pandemii i pokój na świecie, o umocnienie dla chorych i cierpiących, o wsparcie dla samotnych i dotkniętych depresją, o zerwanie z gorszącymi postawami oraz w intencjach osobistych.
   

FRAGMENT PISMA ŚW.
DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

 
Z 12 rozdziału Listu do Hebrajczyków
21.11.2021

 

1 I my zatem mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. 2 Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na [jego] hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. 3 Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali, złamani na duchu. 4 Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi, 5 a zapomnieliście o upomnieniu, z jakim się zwraca do was, jako do synów: Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. 6 Bo kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. 7 Trwajcież w karności! Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? 13 Proste czyńcie ślady nogami, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. 14 Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana.
 
Rozważ na modlitwie ten tekst według wskazówek.
Czego możemy nauczyć się od Jezusa?
Jak walczę z grzechem i jest trudnością?
Czemu karcenie od Boga jest dobre?
Czego inni mogą się ode mnie nauczyć o wierze?

 


 

MODLITWA O ZAPRZESTANIE

ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA
 
Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować pandemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał.
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.
 
Święta Małgorzato – módl się za nami!
Święty Sebastianie – módl się za nami!
Święta Rochu – módl się za nami!
Święta Rito – módl się za nami!
Święta Rozalio – módl się za nami!
Święty Antoni – módl się za nami!
 
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny
– zmiłuj się nad nami!
Od powietrza, głodu, ognia i wojny – wybaw nas, Panie!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci – zachowaj nas, Panie!
My grzeszni, Ciebie Boga prosimy – wysłuchaj nas, Panie!
 

Podziel się ze znajomymi!