Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

X NIEDZIELA ZWYKŁA
9.06.2024 r.

 


 1. W liturgii przeżywamy:
  ● we wtorek – św. Barnaby, Apostoła
  ● w czwartek – św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła
  ● w piątek – bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

 2. Kandydatów do Bierzmowania zapraszamy z rodzicami 16.06 na mszę o g. 10.00, a po niej na spotkanie.

 3. W sobotę 15.06 odbędzie się w Wiślicy XXII Spotkanie Młodzieży Diecezji Kieleckiej, zachęcamy do udziału. Bliższe informacje u ks. Michała.

 4. Z pielgrzymką na rozpoczęcie wakacji udamy się w sobotę 22.06 do Starego Sącza i okolic. Zapisy w zakrystii.

 5. Zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w rekolekcjach Oazy Dzieci Bożych oraz Oazy Nowej Drogi.

 6. Dziękujemy za 570 zł złożone na Diecezjalny Fundusz Remontowo-Budowlany , 250 zł na dzwonnicę oraz za żywność dla konserwatorów.

 7. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę: Agnieszka i Gabrysia Tetela, Karina i Lena Nowak, Iwona, Szymon, Julia i Zosia Filo, Ewa Tetela, Ewelina Ciepichał-Mogiła, Monika Cieśla oraz ofiarę: Łucja Karcz, Stanisława Tetela, Magdalena Kułaga, Tersa Guca, Barbara Stokłosa, Iwona Parada. W sobotę 15.06 na g. 9.00 zapraszamy rodziny z Gorzkowa od państwa Mastynów do państwa Jamrozów.

 8. W minionym tygodniu odszedł do Pana śp. Stanisław Klimek.

 9. Solenizantom i jubilatom rozpoczętego tygodnia składamy życzenia Bożego błogosławieństwa oraz opieki Matki Bożej i św. Małgorzaty.

FRAGMENT PISMA ŚW.
DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

Z 3 rozdziału 1 Listu św. Pawła do Koryntian
09.06.2024
9 My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. 10 Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. 11 Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. 12 I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, 13 tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień Pański; okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. 14 Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; 15 ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. 16 Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? 17 Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście.
Rozważ na modlitwie ten tekst według wskazówek.
Rozważ na modlitwie ten tekst według podanych wskazówek oraz odpowiedz sobie potem na poniższe pytania.
Do czego i dlaczego porównany jest Kościół?
Jak budujesz Kościół swym życiem?
Przez co niszczysz świątynię Boga w sobie?
Co pięknego jest w świątyni jaką jest Twe serce?
Co jest Twoim darem, którym możesz służyć?MODLITWA O ZAPRZESTANIE

ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA
 
Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować pandemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał.
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.
 
Święta Małgorzato – módl się za nami!
Święty Sebastianie – módl się za nami!
Święta Rochu – módl się za nami!
Święta Rito – módl się za nami!
Święta Rozalio – módl się za nami!
Święty Antoni – módl się za nami!
 
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny
– zmiłuj się nad nami!
Od powietrza, głodu, ognia i wojny – wybaw nas, Panie!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci – zachowaj nas, Panie!
My grzeszni, Ciebie Boga prosimy – wysłuchaj nas, Panie!