Słowo Proboszcza

Drodzy Parafianie i Przyjaciele Parafii Gorzków

 

Święty Jan Paweł II swoim życiem i nauczaniem pokazał nam, że „na miarę człowieka jest to, co go przerasta”. Bo kto z nas spodziewałby się, że „Bóg tak nas umiłuje, mimo naszych grzechów, że w ofierze za nas złoży Swego Jednorodzonego Syna”? Kto z nas patrząc w historię swego życia nie zobaczy wydarzeń, których rozwiązanie przerosło nasze oczekiwania? Uruchomiona parafialna strona internetowa, w przypadającą dziś, 9 kwietnia 2017 r., Niedzielę Palmową jest potwierdzeniem realizacji tych drzemiących w nas aspiracji. Równocześnie jest zapowiedzią wyzwań jakie przed nami, a które z dzisiejszej perspektywy nas przerastają. Jednak dzięki przyjęciu Bożej miłości i poddaniu się Jego woli możemy tego dokonać. Możemy wypłynąć na głębię czy wspiąć się na szczyty mi początkowego lęku. Niech uruchomiona dziś strona pomoże każdemu ją odwiedzającemu iść ku temu, co nas przerasta, bo jest dziełem Boga.
Szczęść Boże – Ks. Prob. Sławomir Sarek