CHORZY – NAJCENNIEJSZA CZĄSTKA KOŚCIOŁA

Drodzy Chorzy! Jeżeli z punktu widzenia ludzkiego Wasza sytuacja życiowa jest bardzo przykra, bolesna, czasem wręcz upokarzająca, to z tego ewangelicznego, nadprzyrodzonego punktu widzenia można nawet powiedzieć, że Wasza sytuacja jest uprzywilejowana. Wy macie większe niejako prawo do Chrystusa. Wy bardziej Go wyrażacie, uobecniacie, aniżeli każdy z nas, którzy nie jesteśmy w taki sposób, jak Wy, dotknięci stygmatem cierpienia. – św. Jan Paweł II 

Miejsce dane chorym w danej społeczności i troska o nich, są znakiem życia Ewangelią. Bo to wyraz stanięcia przy Chrystusie w godzinach Jego męki. Z tej perspektywy cieszy w naszej parafii zapraszanie kapłana do domów z posługą sakramentalną w I piątki miesiąca, a nie tylko wtedy, gdy stan chorego jest ciężki. Od jesieni 2016 roku odwiedziliśmy w ten sposób równą 100 chorych. W tym roku na stałe przyjmuje kapłanów 31 osób. Innymi formami pomocy chorym i pamięci o nich są:
– sakrament Namaszczenia Chorych udzielany w kościele i w formie wiatyku,
– odwiedziny chorych przez kandydatów do Bierzmowania z racji Światowego Dnia Chorego i skladane im zyczenia wraz z modlitwą, 
– posługa w gorzkowskim Domu Senior+.
Pamiętając o Was Drodzy Chorzy i modląc się za Was, chcemy też wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy się Wami opiekują. 
Mając kogoś chorego w domu lub sąsiedztwie, pytamy go o chęć skorzystania z opieki i posługi kapłańskiej, bo jest to troska o Chrystusa cierpiącego w bliźnim. A z okazji przeżywanego 11 lutego Światowego Dnia Chorego pomódlmy za cierpiących i ich opiekunów.
 

Modlitwa za chorych i cierpiących

Boże, Ojcze nasz, niech Twa Opatrzność czuwa nad chorymi i cierpiącymi, aby nie marnowali cierpienia, lecz umieli je wprzęgać w Twą służbę i włączali je w ofiarę Chrystusa. Daj, Ojcze najlepszy, wszystkim cierpiącym łaskę dobrego, owocnego przeżywania cierpienia, dodawaj sił i otuchy, pocieszaj, oszczędzaj ich ile można, pozwól nieść im ulgę. Karm ich, Ojcze, Ciałem Twego Boskiego Syna. Żyj w nich i buduj swoje Królestwo. Pozwól się realizować powołaniom chorych, błogosław wspólnotom chorych. Pozwól cierpiącym, aby byli pożyteczni dla bliźnich i Kościoła. Niech Duch Święty prowadzi ich do świętości i szczęścia wiecznego. Amen.

 


Modlitwa za opiekujących się chorymi

Panie i Ojcze nasz, natchnij opiekujących się chorymi miłością i dobrocią dla cierpiących. Daj im cierpliwość i wytrwałość. Chroń ich od wszystkiego złego we wszelkich ich pracach. Daj im siłę moralną i fizyczną, aby sumiennie spełniali swe posłannictwo w imię Boga, który jest najwyższym lekarzem i uzdrowicielem. Amen.