CHRZEST PROGRAMEM ŻYCIA 

Czas rekolekcji wielkopostnych, w tym roku, został połączony z dniem wizytacji kanonicznej. Zatem prowadzący je ks. Jan Zwierzchowski, miał niejako okazję przygotować nas na spotkanie z bpem Janem Piotrowskim.

Piątkową naukę rekolekcyjną zaczął od opowiadania o kuszeniu samotnego mnicha, uświadamiając nam, że tak dobro, jak i zło może się rozwinąć w kontekście niepozornej pokusy. Dlatego przez scenę karmienia psa znajomych kiełbasą, którą ten brał tylko od swego właściciela, pytał nas: U kogo się karmię? Kto jest przewodnikiem mego życia?
W kogo i komu wierzę? Przez Chrzest wchodzę w relację do Boga, to zanurzenie życia w życiu Trójcy Świętej. Jak pielęgnuję to życie z Bogiem, rozwijam je i dzielę się nim? Chcąc pokazać nam środki temu służące, ks. Jan nawiązał do treści Listu św. Pawła do Efezjan. Jego pierwsze trzy rozdziały ukazują piękne góry, do wejścia na które jesteśmy zaproszeni przez Stwórcę. Trzy zaś dalsze rozdziały pokazują jak je zdobyć. Ta całość jest właśnie programem życia, mającym swe źródło w Chrzcie. Dlatego, gdy słabnie więź z Bogiem potrzeba jej odnowy przez Spowiedź. Powinno ją poprzedzić pojednanie z tymi, których skrzywdziliśmy. W tym kontekście nasz rekolekcjonista przytoczył obrazy że swej rodziny, gdy przed spowiedzią należało przeprosić osoby w domu. Dopiero wtedy jesteśmy na powrót zdolni przyjąć w siebie łaskę Bożą otrzymaną na Chrzcie.
PROGRAM JEST ŁASKĄ, KTÓRĄ WARTO ŻYĆ.
O tej łasce mogły też usłyszeć dzieci podczas spotkań z nimi oraz uczestnicy Drogi krzyżowej.

 

Video: Kazimierz Kowalski