DAR DO ROZPAKOWANIA

„Jezus znowu rzekł do apostołów: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».” /J 20, 21-23/
W niedzielę Miłosierdzia Bożego jesteśmy zaproszeni do rozpakowania daru wysłużonego nam przez Jezusa Chrystusa. On przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie pokonał szatana, zgładził nasze grzechy i zniszczył śmierć. Owoce te są dla nas dostępne dzięki wierze w sakramentach. To w nich łaski wysłużone przez Zbawiciela są nam ofiarowane. Jednak mogą być one także przez nas zmarnowane. Jezus chcę, abyśmy mieli pełnię życia, ale czy my też tego pragniemy? Przez Jego dzieło zbawcze, Wielkanoc stała się dniem, w którym to nowe życie jest nam szczególnie ofiarowane przez sakramenty Chrztu oraz Pokuty i pojednania.  To w nich Bóg uwalnia nas od grzechów i jednoczy że sobą. Dlatego w tym czasie liczniej niż zwykle wierni korzystają z sakramentalnej spowiedzi. Czas trwającej epidemii sprawił, że pojednanie z Bogiem było w tym czasie utrudnione, ale nie niemożliwe. A właśnie skorzystanie z wyznania i przebaczenia grzechów jest tym przysłowiowym „rozpakowaniem prezentu” od Boga. I należy o to zadbać przy zachowaniu należytej ostrożności według zaleceń władz duchownych i świeckich. Chcąc to Wam umożliwić, będziemy w każdy dzień powszedni, do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego dyżurować w konfesjonale przy wystawionym Najświętszym Sakramencie w godzinach od 19 do 20. Przyjdźcie, by pojednać się z Bogiem, pamiętając, że kapłan w konfesjonale to znak, iż Miłosierdzie Boże czeka na Ciebie.