Dożynki Parafialne

Tradycyjnie w połowie sierpnia przeżywane są w naszej parafii Dożynki.

To doroczne święto plonów jest wyrazem wdzięczności za Boże błogosławieństwo. Przyniesione wieńce dożynkowe lub kosze z wypiekanym domowo chlebem składamy przy ołtarzu Pańskim prosząc o Jego opiekę i dobre spożytkowanie uzyskanych zbiorów. W tym roku na dozynkach mieliśmy 5 wieńcy i 2 kosze, które przyniosły przedstawicielki: Chruszczyny Małej, Chruszczyny Wielkiej, Kaczkowic, Plechowa, Plechówki, Stojanowic i Wojsławic. Dziękujemy im za świadectwo wiary i kunsztu artystycznego. Piękna temu wydarzeniu, przeżywanemu przy ołtarzu polowym, dodał występ naszej orkiestry parafialnej. Warto podtrzymywać w naszych środowiskach tradycje przodków. 

 

 

foto: Kazimierz Kowalski