Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, jako Dzień Świętości Ż – w tym roku przeżywana 9 kwietnia – jest przyjmowana jako dzień podejmowania zobowiązań Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Pełna poprawna nazwa tego dzieła brzmi: „Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą”. Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Przyjmuje formę modlitwy w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa przez 9 miesięcy, czyli okres wzrostu dziecka w łonie matki, a rozpoczyna ją uroczyste przyrzeczenie. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia.. Polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można, ale nie jest to konieczne, dołaczyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.
Osoby pragnące uroczyście podjąć dzieło Duchowej Adopcji będą mogli to zrobić na zakończenie każdej Eucharystii w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, …………………………………………..) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia ……………………… biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
Postanawiam codziennie:
  • odmówić modlitwę w jego intencji
  • odmówić jedną tajemnicę różańca

 

 

Codzienna modlitwa w intencji Duchowej Adopcji

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.