NA CHWAŁĘ BOGA I POŻYTKU BLIŹNICH

Zakończone żniwa mają swe dopełnienie i podsumowanie w tradycyjnym obrzędzie dożynek. Przyniesione wieńce lub kosze dziękczynne są wyrazem wdzięczności Bogu i gotowości do dzielenia się chlebem z potrzebującymi.

Tej tradycji stało się zadość w niedzielę 21 s sierpnia. Podczas Eucharystii sprawowanej przy ołtarzu polowym, delegacje z Chruszczyny M., Chruszczyny W., Donatkowic, Gorzkowa, Kaczkowic, Krzyszkowic, Łyczakowa, Plechowa, Stojanowic i Wojsławic przyniosły w procesji do ołtarza symbole swego rolniczego i ogrodniczego trudu. W imieniu rolników przemówił pan Bogusław Sekunda, sołtys Kaczkowic. Po prezentacji wieńca i koszy, nastąpiło ich poświęcenie. W homilii Ksiądz Proboszcz pokazał trud pracy na roli w perspektywie wchodzenia przez ciasną bramę do nieba. Chcąc owocnie przejść przez oba doświadczenia, potrzeba indywidualnego podejścia do powierzonego nam zadania. Każdy zasiew, jego pielęgnacja i zbiory to niepowtarzalna historia tak, jak nasze wzrastanie na drodze do świętości. Ostatecznie w obu przypadkach powinno nam zależeć na obfitości plonu, który przyniesie nasze działanie. Całość dożynek zakończyło dzielenie się przyniesionym Bogu chlebem.

 


foto: Kazimierz Kowalski