NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM

„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.” /Dz 1, 8/

Uczestnicząc w sprawowaniu sakramentu Bierzmowania, w dniu 18 lutego, po raz kolejny mogliśmy być świadkami spełniania się Bożej obietnicy. Przez posługę biskupa Kazimierza Gurdy, ordynariusza diecezji siedleckiej, 23 młodych z naszej parafii przyjęło dar Ducha Świętego i podjęło odpowiedzialność za swoją wiarę i za życie Kościoła. Stało się to po ponad roku ich duchowego i intelektualnego przygotowania. W tym czasie uczestniczyli w spotkaniach formacyjnych, dniach skupienia i rekolekcjach oraz podejmowali dzieła apostolskie i na rzecz parafii. W homilii Ksiądz Biskup podkreślił potrzebę otwarcia się na moc Ducha Świętego, by we współczesnym świecie dać odważne świadectwo wiary w Boga i miłości do Kościoła. Jego działanie, gdy Mu pozwolimy, porządkuje nasze życie i czyni darem dla świata. Jest to możliwe dzięki trwaniu we wspólnocie z Bogiem oraz bliźnimi.
Przy okazji Bierzmowania, rodzice młodzieży złożyli dar na odnowione tabernakulum, które podczas Eucharystii poświęcił Biskup Kazimierz. Dziękujemy za ten wyraz troski o sprawy materialne parafii oraz za pięknie udekorowaną świątynię.
Dziękujemy także wszystkim, którzy przyczynili się do formacji Bierzmowanych i oprawy liturgii: rodzicom, kapłanom, pani katechetce i panu organiście.


foto: Katarzyna Osuch