Nawiedzenie rodzin przez relikwie bł. Karoliny Kózkówny

W niedzielę 23 kwietnia 2017 roku rozpoczęło się w naszej parafii nawiedzenie rodzin przez relikwie bł. Karoliny Kózkówny.
To owoc dwóch pielgrzymek do jej sanktuarium w Wał Rudzie i Zabawie, w których oprócz dorosłych wzięli również udział kandydaci do bierzmowania oraz pragnienia, by stała się ona drugą, oprócz św.  Małgorzaty, patronką naszej gorzowskiej świątyni. Przez modlitwę w domach przy relikwiach tej bliskiej naszym czasom i miejscu zamieszkania męczennicy, będziemy mieli okazję doświadczyć spotkania z nią i jej wstawiennictwa. Na początku, przez dwa lub trzy dni, relikwie przyjmują rodziny kandydatów do bierzmowania, a potem trafią one do pozostałych naszych domów według kolejności zgłoszeń. Niech te spotkania modlitewne w gronie rodziny zaowocują umocnieniem wiary, nadziei i miłości. 

 

Błogosławiona Karolino, módl się za nami.