PANI JEST BLISKO!

Poświęcenie figurek Dzieciątka Jezus, które praktykuje się w IV Niedzielę Adwentu, jest czytelnym sygnałem bliskości Świąt Bożego Narodzenia. To znak przypominający o finalizowaniu naszego duchowego czuwania i przyjęciu Jezusa do swego serca. 
Nie ma prawdziwych Świąt Bożego Narodzenia, bez serca pojednanego z Bogiem i oczyszczonego na Jego przyjście. Czas pandemii spowodował ogromne tąpnięcie w tej dziedzinie. Wiele osób korzystając z dyspensy od udziału we mszy św., udzielonej przez bpa Jana Piotrowskiego, zawiesiło również korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania. A przecież w biskupim dekrecie nie ma o tym mowy. Wręcz jest zachęta, by uczestnicząc w Eucharystii za pośrednictwem mediów, przyjmować duchową komunię św. A to jest możliwe, gdy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. Ilu z nas dyspensując z obecności na mszy w kościele, pobożnie przeżywa ją w domu wraz z komunią św. duchową? Problem ujawnił się w tegoroczne rekolekcje adwentowe, gdy tylko 200 osób skorzystało ze spowiedzi. Rok temu przystąpiło do niej ponad 400 penitentów. Potrzeba nam przebudzenia sumień i reakcji na wołanie Jezusa: „Oto stoję u drzwi i kołaczę.” Otwórzmy mu przez spowiedź drzwi do naszych serc, by dokonało się w nich Boże Narodzenie. Skorzystajmy ze spowiedzi w naszym kościele od poniedziałku do środy w godzinach od 16 do 19. Módlmy się w tej intencji i przez osobiste świadectwo zachęćmy bliskich do pojednania się z Bogiem.