PARAFIALNY DZIEŃ CHORYCH 2023

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. /Jk 5, 14-15/

Św. Jan Paweł II ustanowił 11 lutego Światowym Dniem Chorych. To dobra okazja do zamyślenia się nad tajemnicą cierpienia i naszą relacją z chorymi. W naszej parafii posługa wobec chorych ma kilka wymiarów. Pierwszym jest codzienna opieka nad nimi podejmowana przez bliskich i znajomych. Drugim jest posługa sakramentalna podejmowana w każdy I piątek miesiąca i przed Świętami wobec osób niedołężnych w ich domach – to rocznie ponad 60 osób. Trzecim wymiarem wsparcia jest działalność Domu Senior Plus w Gorzkowie i osób zaangażowanych w pomoc środowiskową – to 35 osób w placówce i kilkanaście w terenie. Czwartym sposobem pomocy jest modlitwa za chorych i wspólnotowe udzielanie sakramentu Namaszczenia Chorych w kościele, w okolicy 11 lutego – to od 50 do 80 osób. Wreszcie piątym wymiarem są odwiedziny chorych podejmowane przez kandydatów do Bierzmowania – w tym roku to 52 osoby.
Otaczając osoby cierpiące naszą miłością warto również pamiętać o tych, którzy podejmują wobec nich posługę miłosierdzia.