PIĘKNO W SŁUŻBIE BOGU

Podczas sprawowania Mszy wierni tworzą świętą społeczność, lud nabyty przez Boga i królewskie kapłaństwo, aby dziękować Bogu, składać w ofierze niepokalaną Hostię, nie tylko przez ręce kapłana, lecz także razem z nim, i uczyć się ofiarowania samych siebie. (…) Niech zatem wierni z radością służą Bożemu ludowi, ilekroć się ich zaprasza do pełnienia jakiejś szczególnej posługi lub funkcji liturgicznej. /OWMR 95. 97/

Wśród posług podejmowanych w liturgii ważne miejsce przypada liturgicznej służby ołtarza, do której zalicza się m.in. ministrantów i lektorów. W minioną niedzielę sześciu spośród naszych posługujących przy ołtarzu – Bartosz Cichy, Kacper Kot, Albert Kurowski, Bartosz Kurowski, Gabriel Maj i Miłosz Nawrot – przyjęło alby, będące uroczystym strojem używanym w liturgii. Szata ta podkreśla rangę osoby w gronie asysty kapłana. Równocześnie jest wezwaniem do większej gorliwości i odpowiedzialności za sprawowane święte misteria naszej wiary. Patrząc na nich wierni powinni czerpać wzór w przeżywaniu liturgii. Ufamy, że ten zewnętrzny znak będzie zachętą dla nich i pozostałych ministrantów do gorliwego podejmowania powierzonej im posługi. 
W to piękno służby i przygotowania do niej wpisuje się posługa naszej pani katechetki Danuty Kołacz, która świętowała imieniny. Z tej okazji wyrażamy jej naszą wdzięczność za dobro i wiarę przekazywane najmłodszym na katechezie oraz w trakcie liturgii. Życzymy pokoju serca będącego owocem współpracy z łaską Bożą.