PIELGRZYMOWANIE DO I Z MARYJĄ

Maryjny wymiar życia ucznia Chrystusowego wypowiada się w sposób szczególny poprzez takie właśnie synowskie zawierzenie względem Bogarodzicy, które ma swój początek w testamencie Odkupiciela na Golgocie. Zawierzając się po synowsku Maryi, chrześcijanin — podobnie jak apostoł Jan — „przyjmuje” Matkę Chrystusa i wprowadza Ją w to wszystko, co stanowi jego własne życie wewnętrzne, poniekąd jego Ludzkie i chrześcijańskie „ja”. /Redemptoris Mater/

Parafialna pielgrzymka na rozpoczęcie wakacji, połączona z pielgrzymką dzieci komunijnych, prowadziła nas tym razem szlakiem sanktuariów maryjnych. W ten sposób chcieliśmy wyrazić wdzięczność Maryi za Jej Syna i uczynić się od Niej, jak Go przyjmować w naszym życiu.
Pielgrzymowanie rozpoczęliśmy od sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu. Położone w otoczeniu gór i lasów, mocno przemawia do serca i wyobraźni historią powstania związanego z wdzięcznością żołnierza za ocalone na wojnie oraz pięknie zaaranżowaną drogą krzyżową. Od Maryi mogliśmy się uczyć wierności Bogu w cierpieniu.
W drugim etapie nawiedziliśmy sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Limanowej, gdzie przeżyliśmy Eucharystię. Piękna bazylika jest świadectwem wiary tutejszej społeczności, którą cechuje najliczniejsze procentowo uczestnictwo w praktykach religijnych w całej Polsce. 
Dopełnieniem pielgrzymki w te bogate duchowo i krajobrazowo strony, było wejście na Górę Miejską. Z platformy widokowej znajdującej się przy stojącym tam krzyżu mogliśmy podziwiać wspaniałe widoki na Beskid Wyspowy i Gorce. 
W odwiedzane przez nas miejsca warto się wybrać na wakacyjną wyprawę.