PODSUMOWANIE WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – 2021

Zakończona wizyta duszpasterska jest okazją do podsumowania oraz podzielenia się spostrzeżeniami dotyczącymi naszej życia parafii.

W minionym roku w naszej wspólnocie wiary było: 14 chrztów, 5 ślubów oraz 44 pogrzeby (z tego 9 osób spoza parafii, 7 osób bez przyjętych sakramentów, a 15 odwiedzanych w I-e piątki miesiąca). Do I-ej Spowiedzi oraz Komunii św. przystąpiło 20 dzieci, a do Bierzmowania 19 uczniów I klasy szkół średnich. W tym czasie z Namaszczeniem chorych, comiesięczną spowiedzią i Komunią św. odwiedziliśmy w domach 77 chorych, a w kościele Namaszczenie chorych przyjęły 55 osoby. Rozdaliśmy też łącznie 17000 Komunii św.
Dodatkowych informacji dostarczyła nam wizyta duszpasterska.
W ciągu 14 dni odwiedziliśmy 518 domów, a w 100 nas nie przyjęto – nie bierzemy przy tym pod uwagę pustostanów. Według zebranych informacji, w naszej parafii zamieszkuje 2200 osób (6 mniej niż przed rokiem), z czego 103 przebywa za granicą, a 14 jest innego wyznania lub podaje się za niewierzących. 99 osób zamieszkuje samotnie w swych domach. Mamy 459 małżeństw sakramentalnych, w tym 45 ze stażem powyżej 50 lat – najstarsze obchodziło 74 rocznicę ślubu – oraz 54 małżeństwa i związki niesakramentalne, w tym 24 pary, które nie mają przeszkód, by przyjąć sakrament małżeństwa.
Jako Wasi duszpasterze, pragniemy najpierw podziękować za serdeczne przyjęcie i wspólną modlitwę mimo trudnych warunków związanych z trwającą epidemią. Dziękujemy za ofiary składane na kościół i utrzymanie kapłanów. Czujemy głęboką wdzięczność za okazane zaufanie i otwieranie przed nami serc i domów, czy modlitwę przed nimi. Cieszymy się, że trudny czas ograniczeń życia publicznego i praktyk religijnych jest zarazem czasem doświadczania rozwoju Waszego zaangażowania duchowego i materialnego.
W wymiarze duchowym widzimy to w rozwoju nabożeństwa do naszej patronki św. Małgorzaty, adoracjach podejmowanych wioskami i prywatnie, licznym przyjęciu błogosławieństwa przez rodziny podczas poświęcenia pól, liczniejszej obecności na nabożeństwach majowych, różańcowych i roratach, czy trosce o posługę wobec chorych. Nadzieją napawają liczne świadectwa o modlitwie w domach przy wykorzystaniu mediów.
Myśląc o materialnym wymiarze troski o Kościół dziękujemy najpierw ogólnie za wszelkie ofiary składane na tacę, czy do puszek oraz włączanie się w prace przy obiektach parafialnych. A przełożyło się to na:
– renowację 3 obrazów Matki Bożej, belki tęczowej, kropielnicy, krucyfiksu oraz malowanie dachu kościoła
– 63920 zł złożone podczas kolędy w 500 domach na przewidzianą w tym roku kontynuację renowacji ołtarza Matki Bożej i inne prace, na które otrzymamy dofinansowanie – to o 320 zł mniej niż rok temu,
– 13000 zł złożone w 487 domach na ogrzewanie kościoła i wynagrodzenie pana Roberta – o 4034 zł więcej niż rok temu,
– 6400 zł i 3,8 tony płodów ofiarowanych dla Wyższego Seminarium Duchownego,
– 5768 zł złożonych do puszek w zbiórkach charytatywnych,
– 105.867 zł środków własnych + 59.200 zł z darowizn wydanych na prace przy obiektach parafialnych, a na koncie zostało 147.000 zł oszczędności,
– 210 domów, które zaangażowało się w sprzątanie kościoła,
– sumienność w opłacaniu placowego i dbałość o czystość na cmentarzu,
– rozwój „Skweru Pamięci”, zamawiane intencje, pensje dla pracujących na rzecz parafii.
Oprócz tych radosnych, są też obszary bolesne i budzące zaniepokojenie. Wśród nich epidemia uwidoczniła problem spowiedzi. Nieobecność na mszach w świątyni, nie może być usprawiedliwieniem dla odwlekania pojednania z Bogiem lub bagatelizowania grzechów. A o ile w poprzednich latach w Wielkim Poście było do 700 osób u spowiedzi, a w Adwencie ponad 400, to w tym roku było to ok. 110 i 200 osób. Nawet dodatkowe rekolekcje przy wprowadzeniu relikwii św. Małgorzaty nie obudziły wielu sumień i z Bogiem pojednało się ok. 300 osób, choć na mszach było prawie 600. A przecież korzystając z dyspensy i uczestnicząc w mszy św. przez TV możemy przystąpić do duchowej Komunii św. tylko, gdy jesteśmy w stanie łaski. Po drugie, mimo zranień licznych rodzin, spowodowanych nadużywaniem alkoholu, dość mało osób chce przeciwdziałać tej pladze, przez ograniczenie częstowania nim oraz podejmowanie abstynencji i wpisywanie do Parafialnej Księgo Trzeźwości. Wreszcie należy zwrócić uwagę na nieliczną grupę osób stale się angażujących w ogłaszane prace przy kościele, czy na cmentarzu, przy dystansowaniu się pozostałych.
Dziękując za to dobro, prosimy o zaangażowanie w następujących obszarach:
– Włączajmy się w comiesięczne nabożeństwa I sobót i ku czci św. Małgorzaty.
– Będąc na cmentarzu, nawiedzajmy choć na chwilę kościół i módlmy się przed Najświętszym Sakramentem.
– Jeśli nie możemy podjąć sprzątania w wyznaczonym terminie, to dołączmy do innej grupy lub wesprzyjmy zakup kwiatów. Mobilizujmy też opieszałych w tej dziedzinie.
– Zamawiajmy intencje nie tylko za zmarłych, ale i za żywych, choćby przy okazji nabożeństw I-ych sobót, czy ku czci św. Małgorzaty.
– Pomagajmy niedołężnym i dzieciom w docieraniu do kościoła i korzystaniu z sakramentów. Proponujmy dojazd osobom nie mającym środków transportu.
– Ewangelizujmy osoby mające trudności w wierze lub trwające w grzechach.
– W dni powszednie skorzystajmy ze spowiedzi, przychodząc na 10 – 15 minut przed mszą św.
– Sięgajmy po prasę i książkę religijną.
Za wszelkie uwagi i okazane dobro niech Bóg wynagradza Wam swoimi darami, a my postaramy się odwdzięczyć modlitwą i gorliwą posługą.
W minionym 2020 roku podjęliśmy:
A/ Dzieła Duchowe:
Przygotowanie dzieci do I Spowiedzi i I Komunii św. oraz młodzieży do Bierzmowania,
Pielgrzymkę dookoła parafii w intencji Ojczyzny, podjętą w dniu 11.11 w formie modlitewnej sztafety,
Parafialne kolędowanie w Uroczystość Objawienia Pańskiego w dniu 6 stycznia,
Czuwanie modlitewne przy relikwiach, obrazach i rzeźbach świętych podczas „Nocy Świętych” 31.10,
Duchową adopcję dzieci poczętych i modlitwę za dzieci utracone i poddane aborcji,
Liczny udział w Nabożeństwach różańcowych i modlitwy w domach w intencji ustania pandemii,
Modlitwę za Ojczyznę i śpiewanie pieśni patriotycznych przy powstałym Pomniku Niepodległości 15.08
Wizytę młodzieży u chorych z okazji Światowego Dnia Chorych (09.02) i wizyty u nich z Komunią św.,
Adoracje podjęte przez wioski podczas Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego i w Triduum Paschalnego,
Nabożeństwa I sobót wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi i czuwanie nocne w Częstochowie,
Nabożeństwo Drogi światła przeżywane wokół kościoła i na cmentarzu,
Poświęcenia pól na wioskach w formie błogosławieństwa każdego domu Najświętszym Sakramentem, 
Sprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II i św. Małgorzaty, patronki naszej parafii,
Uroczyste wprowadzenie relikwii św. Małgorzaty i rozwój jej kultu przez wspólne modlitwy,
Comiesięczne spotkania filmowo – ewangelizacyjne dla dorosłych,
B/ Dzieła Materialne:
Konserwacja obrazów, rzeźb i zdobień z ołtarza maryjnego (koszt 35,217 zł + 32.000 zł dotacji),
Konserwacja belki tęczowej wraz figurą Jezusa na krzyżu – na ukończeniu (koszt 16.800 zł + 13.200 zł z darowizn),
Konserwacja drewnianego Krucyfiksu i lichtarza pod paschał (koszt 3.400 zł + 800 zł z darowizn),
Konserwacja obrazu Maryi Niepokalanej (3.000 zł z darowizny),
Nowa aranżacja kropielnicy i konserwacja ławek w kościele (koszt 10.000 zł + 1.300 zł),
Konserwacja i malowanie dachu kościoła (koszt 17.000 zł),
Prace remontowe na plebanii (koszt 4.000 zł),
Zakup ozdób świątecznych i polerowarki do posadzki (koszt 2.700 zł + 600 zł z darowizn)
Prace na cmentarzu: montaż części nowego ogrodzenia i hydrantu, wywóz śmieci, instalacje na „Skwerze Pamięci”, krzewy i donice przy grobie kapłanów (koszt 9.400zł + 2.500 zł z darowizn) oraz dbanie o ład,
Zakup pulpitu, chodnika procesyjnego i elementów nagłośnienia (koszt 2.250 zł + 3.200 zł z darowizn)
Nabycie relikwiarza św. Małgorzaty (koszt 1.300 zł + 1.300 zł z darowizn),
Nabycie relikwiarza i feretronu św. Jana Pawła II (koszt 2.500 zł + 2.600 zł z darowizn),
Zebranie płodów rolnych (3.800 kg) i ofiar (6.400 zł) na Wyższe Seminarium Duchowne, 
Ofiary złożone na ogrzewanie kościoła i kwiaty do grobu Pańskiego (ofiara 13.0000 zł + 900 zł),
Wsparcie materialne różnych dzieł przez składki do puszek w kwocie 5768 zł,
Złożenie, przy okazji wizyty duszpasterskiej, ofiar w kwocie 64.243 zł.