Rekolekcje Adwentowe 15-17 grudnia 2017

Kościół zachęca nas, by każdego roku w Adwencie i Wielkim Poście, podjąć wezwanie do uczestnictwa w przynajmniej trzydniowych rekolekcjach. Jaki jest sens tego czasu, w którym nas poprowadzi ks. Dr Marcin Rokita, i jak go dobrze wykorzystać?

Odpowiedź zawarta jest już w samym słowie rekolekcje pochodzącym z języka łacińskiego, od wyrazu re-colo, a oznaczającego „na nowo uprawiać, znowu się czymś zajmować, przywrócić, jeszcze raz rozważyć”. Chodziłoby więc o coś bliskiego naszym codziennym zajęciom, o swego rodzaju rekultywację, ponowne uprawienie „gleby” naszego serca. To właśnie poruszeniu, nawiezieniu lub przywróceniu żywotności tej duchowej roli służy ten czas i podjęte praktyki duchowe. Najczęściej starając się ocenić przeżycie rekolekcji, pytamy o to, jakie były nauki rekolekcyjne i z jakim skupieniem ich wysłuchaliśmy. Zapominamy jednak o tym, że rekolekcje wyrosły nie z praktyki „słuchania duchowego”, lecz „ćwiczeń duchownych”, zakładają więc nie tylko wysłuchanie nauk, ale własną aktywność, „ćwiczenie się” w życiu chrześcijańskim. Rekolekcje w naszym życiu będą na tyle owocne, na ile sami się w ich przeżycie zaangażujemy, na ile będziemy skłonni nie tylko na nowo przemyśleć swoją wiarę, ale wprowadzić te wnioski w czyn. Nasze rekolekcyjne działanie możemy zatem podzielić na:
to, co możemy przyjąć, czyli:
 • dar Eucharystii
 • nauki rekolekcyjne
 • nabożeństwa i modlitwy wspólnotowe
 • miłosierdzie Boże ofiarowane w sakramencie Pokuty i Pojednania
 • fragment z Pisma św., będący swego rodzaju słowem życia do rozważenia
to, co możemy Bogu, sobie i bliźnim ofiarować, czyli:
 • zaplanowanie czasu na rekolecje
 • tworzenie modlącej się i słuchającej słowa Bożego wspólnoty wiary
 • więcej osobistej i rodzinnej modlitwy oraz rozważania słowa Bożego w domu
 • podjęcie jakiegoś uczynku miłosierdzia
 • skorzystanie z rachunku sumienia zawartego w książeczce do nabożeństwa w trakcie przygotowania do spowiedzi
 • podjęcie abstynecji w intencji osób uzależnionych
 • zrobienie postanienia w pracy nad sobą jako owocu rekolekcji.
Zatem, gdy nasze pola uprawne odpoczywają, zajmijmy się tą duchową rolą, aby i ona przy współpracy z Bogiem wydała plon obfity. Skorzystajmy ze służących temu spotkań z Bogiem, tak w kościele, jak i w domu.

PROGRAM REKOLEKCJI

Piątek – 15 Grudnia
9.00 – Eucharystia z nauką ogólną
12.00 – Eucharystia z nauką ogólną
17.00 – Eucharystia z nauką ogólną
19.30 – Czuwanie modlitewne do 21.00
Sobota – 16 Grudnia
6.15 – Godzinki
6.30 – Roraty z nauką ogólną
8.30 – 10.00 I 11.00 -12.30 – Spowiedź
9.00 – Eucharystia z nauką ogólną
11.30 – Nauka dla dzieci w domu parafialnym
12.00 – Eucharystia z nauką ogólną
16.00 – 17.15 – Spowiedź
17.00 – Eucharystia z nauką ogólną
19.30 – Czuwanie Modlitewne Do 21.00
Niedziela – 17 Grudnia
8.00 – Eucharystia z nauką ogólną
10.00 – Eucharystia z nauką ogólną
11.00 – Nauka dla młodzieży
12.00 – Eucharystia z nauką ogólną
16.00 – Eucharystia z nauką ogólną
19.30 – Czuwanie modlitewne do 21.00