ŚWIĘTA MAŁGORZATA U SENIORÓW

Święci są pośród nas i pragną nie tyle odbierać część, co dawać dary składane w ich ręce przez Boga. Z taką „roboczą” wizytą odwiedziła Dom Senior Plus w Gorzkowie św. Małgorzata.

W tygodniu jej odpustu w parafii Gorzków nasza Patronka przybyła na spotkanie z Seniorami, obecna w swych relikwiach i feretronie. Z tej okazji do ośrodka Senior Plus przybyli nie tylko stali mieszkańcy i bywalcy, ale również pielgrzymi z nowopowstałego Domu w Czyżowicach. Pragnąc doświadczyć łask za przyczyną św. Małgorzaty, uczestnicy wraz z opiekunami zgromadzili się na modlitwie w Ogrodzie Biblijnym. Po przypomnieniu życiorysu świętej i wspólnym uwielbieniu śpiewem, każdy w ciszy przedstawił jej swoje intencje. To o ich spełnienie prosiliśmy odmawiając litanię do niej i oddając część jej relikwiom. 
Dopełnieniem tego radosnego wydarzenia był poczęstunek i biesiadne śpiewanie. W taki to sposób młoda święta pomogła seniorom. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania spotkania.