W MOCY BOŻEGO DUCHA – Trzeci dzień rekolekcji

„Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się” ŁKS 15, 32

W trzecim dniu rekolekcji ksiądz Mirosław rozpoczął swe nauczanie od opowiadania o człowieku, który we śnie znalazł się w sklepie, gdzie sprzedawcą był Jezus. Zbawiciel poproszony przez klienta o najlepsze rzeczy, przyniósł mu malutkie pudełeczko. Na zdziwioną minę kupującego Chrystus wyjaśnił: „Ja nie sprzedaję owoców, ale nasiona dobra.” Chcąc doświadczyć owoców trzeba współpracy z Duchem Świętym, by rozwijać łaskę nam ofiarowaną. Temu służą:
  1. Stałość i wytrwałość w wierze bazująca na pogłębionej modlitwie. Jej sprawcą jest Duch Święty. 
  2. Trwanie we wspólnocie, która pozwala nam rozwinąć wiarę i charyzmaty.
  3. Karmienie się Słowem Bożym i życie nim. To przez nie Duch Święty przenika nasze życie Bożą mocą. 
  4. Gromadzenie się na Eucharystii i karmienie Ciałem Pańskim, byśmy mogli powtórzyć za pierwszymi chrześcijanami: „My nie możemy żyć bez Eucharystii.”
  5. Adoracja Chrystusa w Najświętszym sakramencie, który, gdy Go adorujemy, przytula nas do serca. 
  6. Troska o ochronę i pielęgnowanie życia rodzinnego, bo jak mówiła wizjonerka z Fatimy, siostra Łucja: „Ostateczna walka z szatanem rozegra się na płaszczyźnie troski o małżeństwo i rodzinę.”
 
Dostajemy wraz z życiem ziarna łaski, a współpracujemy z Duchem Świętym, by wydały one obfite owoce dobra.
 
Wyrażamy Księdzu Mirosławowi naszą wdzięczność za tą trzydniową posługę rekolekcyjną, podczas której prowadził nas kupić pełniejszemu otwarciu nas na móc Bożego Ducha. 
Podczas Eucharystii o g. 10.00 dzieci z klas III otrzymały książeczki do modlitwy. 
 
foto: Kazimierz Kowalski
foto: ks. Sławomir Sarek