WYOBRAŹNIA MIŁOSIERDZIA 2023

Druga Niedziela Wielkanocna jest z woli samego Jezusa Świętem Miłosierdzia Bożego. Dzień ten to zarazem święto patronalne Caritas i wszystkich tych, którzy kierując się „wyobraźnią miłorsierdzia” pochylają się z troską nad potrzebującymi. Z tej okazji dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w nasz Parafialny Zespół Caritas.

To parafialne dzieło miłosierdzia zostało powołane 2 lutego 2021 roku, będąc jednym z 33 PZC w diecezji kieleckiej. Obecnie tworzy je dwanaście osób, które podejmują formację oraz angażują się w następujące działania:
– przeprowadzanie zbiórek na działalność Caritas,
– pomocy dla ubogich,
– przygotowanie paczek dla mieszkańców Ukrainy,
– zorganizowanie zbiórek dla chorych i potrzebujących przez przygotowanie stroików, pierników parafialnych, czy recykling zniczy,
– spotkania wigilijne i przy grillu dla seniorów.
Wielość działań i pomysłowość w ich planowaniu oraz realizacji pokazuje, jak Bóg pomaga tym, którzy chcą Mu służyć. Przeżywając Tydzień Miłosierdzia pomyślmy o naszych osobistych działaniach wspierających bliźnich i odpowiedzmy pozytywnie na zachętę do włączenia się w działalność PZC.