Z WIZYTĄ NA KOPIEJ GÓRCE 

Krościenko nad Dunajcem znane jest nie tylko z walorów turystycznych i uzdrowiskowych, ale również z tego, że na tutejszej Kopiej Górce znajduje się Centrum Ruchu Światło-Życie. W tym miejscu, 10 czerwca, delegacja z naszej parafii uczestniczyła w obchodach Jubileuszu 50. lecia tego polskiego Ruchu odnowy Kościoła.

Jedenaście osób z naszej parafii, formujących się w dwóch grupach dla dorosłych, udało się do Krościenka na to ogólnopolskie spotkanie w nowootwartym Centrum Ekologii Integralnej. Pierwsza część poświęcona była wymianie doświadczeń grup dorosłych z Polski i zagranicy. Natomiast po południu uczestniczyliśmy w Eucharystii, Konferencji o Akcie Oddania Ruchu Niepokalanej oraz modlitewnym dziękczynieniu. Przy okazji odwiedziliśmy siostrę Agatę, która posługuje w tutejszej parafii jako organistka.
Jubileuszowe spotkanie dało nam możliwość poznania dzieła Ruchu Światło-Życie i tego szczególnego miejsca, które temu służy. Przede wszystkim jednak była to okazja do spotkania osób zaangażowanych w dzieło odnowy Kościoła i szukających pogłębienia swej wiary. Z takiej perspektywy można lepiej sobie uświadomić to, jakie dzieła warto podejmować na ścieżkach swojej wiary i jak pomagać w tym innym.