ZATRZYMAĆ SIĘ, BY LEPIEJ IŚĆ

Wśród elementów składających się na przygotowanie do Bierzmowania, przewidziane są dni skupienia lub krótkie rekolekcje. Ich formuła ma sprzyjać modlitewnemu przeżyciu tego, co kandydaci poznają na spotkaniach w małej grupie i podczas konferencji.

Grono dwudziestu kandydatów do Bierzmowania z naszej parafii uczestniczyło w tym roku w dwóch takich dniach skupienia – 27 sierpnia i 3 października. Pierwszy z nich poświęcony był darowi Bożej miłości, zabiegającej o zauważenie i przyjęcie. Zestawienie Maryi i Ewy pozwalało zrozumieć jakie problemy są na tej drodze i jak je pokonywać. Dodatkowych bodźców do przemyśleń dostarczyły obejrzane filmiki wraz z analizującymi je konferencjami oraz dynamiki. Całość zakończyła modlitwa oparta o znaki znajdujące się w kościele, a nawiązujące do sakramentów: Chrztu, Pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Drugi dzień skupienia oscylował wokół osoby Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela. Uczynienie z Niego centrum naszego życia i Tego, Któremu pragniemy poddać wszystkie sfery naszej osoby, stanowi fundament wiary. Dlatego w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, każdy z kandydatów, mógł osobiście zawierzyć swe życie Jezusowi Chrystusowi. Oba te wydarzenia miały na celu wsparcie procesu dojrzewania w wierze naszej młodzieży.
Warto, aby każdy wierzący, a nie tylko przygotowujący się do różnych sakramentów, pomyślał o zorganizowaniu sobie indywidualnie takiego czasu skupienia lub w taki sposób potraktował czas rekolekcji parafialnych. Gdy się umiesz zatrzymać i zastanowić, to potem masz więcej sił i światła, dzięki którym możesz lepiej iść przez życie.