Życzenia Wielkanocne 2018

 Chrystus prawdziwie zmartwychwstał!

Te trzy słowa mają moc, która zmieniła i zmienia oblicze ziemi.
Śmierć, grzech i szatan zostali pokonani.
Odtąd każdy, kto z Chrystusem idzie przez życie
może być pewien zwycięstwa teraz i w wieczności.
Z tej okazji wszystkim tworzącym Wspólnotę parafii Gorzków,
Rodakom i przybyłym w odwiedziny Miłym Gościom,
życzymy pełnego ufności przylgnięcia do Chrystusa.
Niech to zjednoczenie ze Zmartwychwstałym Panem pozwoli Wam
zwycięsko przechodzić przez wszelkie doświadczenia.
Żyjcie tak, by spotykający się z Wami byli przekonani,
że nie da się Was zrozumieć bez Chrystusa,
bo On jest korzeniem Waszego życia.
Z pamięcią na modlitwie
Ks. Sławomir Sarek i Ks. Tomasz Prędotka