Życzenia Wielkanocne 2022

Alleluja, Pan Zmartwychwstał!


Jego zwycięstwo nad grzechem, szatanem i śmiercią było owocem zaufania miłości Ojca.
Jezus dał Mu się poprowadzić, choć wszyscy mówili: „To szaleństwo.”
I tak, Ten, który miał być, po ludzku, „bez przyszłości”, dał przyszłość skazanym na zagładę.
Efektem tego jest przekonanie, że najlepsze w naszym życiu jest wciąż przed nami.
Zatem w świecie, który coraz częściej chrześcijan nazywa szaleńcami
życzymy
wiary wypełniającej życie radością
nadziei zakotwiczonej w Bogu
miłości silniejszej niż śmierć.
Niech w Święta Wielkanocne
Zbawiciel odnowi Wasze życie.
Ks. Sławomir
Ks. Michał