TRZY LATKA SENIORA

Jak pokazuje przykład dobrego Samarytanina z przypowieści, caritas chrześcijańska jest przede wszystkim odpowiedzią na to, co w konkretnej sytuacji stanowi bezpośrednią konieczność: głodni muszą być nasyceni, nadzy odziani, chorzy leczeni z nadzieją na uzdrowienie, więźniowie odwiedzani itd. Kompetencja zawodowa jest tu pierwszym, podstawowym wymogiem, ale ona sama nie wystarczy. Chodzi bowiem o istoty ludzkie, a one zawsze potrzebują czegoś więcej niż technicznie poprawnej opieki. Potrzebują człowieczeństwa. Potrzebują serdecznej uwagi. Potrzebują miłości. /Benedykt XVI – Deus caritas est/

Tę piękną wizję posługi wobec potrzebujących, którą roztoczył Papież Emeryt, od trzech lat realizuje placówka „Senior +” w Gorzkowie. Powstała z inicjatywy władz samorządowych naszej gminy w miejscu zlikwidowanej szkoły podstawowej. Pan Burmistrz powierzył realizację tego przedsięwzięcia CARITAS diecezji kieleckiej. Ta współpraca, połączona z oddaną pracą zespołu opiekunów, na czele z kierowniczką Panią Agnieszką Kulą-Kielian, zaowocowała ośrodkiem, gdzie zamieszkuje blisko 30 osób, a drugie tyle korzysta z dziennego pobytu na świetlicy. Choć nasz „Senior +” ma tylko trzy latka, to działa jak dorosły. Dlatego rocznicowe spotkanie było okazją do wdzięczności i modlitwy za to dzieło oraz ambitnych planów na przyszłość. Niech Caritas rozlewa się jak najszerzej.