BIERZMOWANIE ANNO DOMINI 2021

W sobotę 6 marca, po rocznej formacji i przygotowaniu liturgicznym, osiemnastka uczniów szkół średnich z naszej parafii przyjęła z rąk bpa Piotra Skuchy sakrament Bierzmowania. W ten sposób otrzymali oni dar Ducha Świętego, by wiarę lepiej poznawać, żyć według jej zasad i mężnie ja bronić. 

Liturgię Bierzmowania poprzedziła modlitwa za przyczyną św. Małgorzaty o owocne przyjęcie tego sakramentu. Na początku Eucharystii rodzice przywitali Księdza Biskupa i poprosili o pełnię darów Ducha Świętego dla swych dzieci. 
W homilii Biskup Piotr nawiązując do Ewangelii o synu marnotrawnym, ukazał Boga, który zna nas po imieniu i pragnie nas prowadzić jak Abrahama. Duch Święty uzdalnia wierzących do rozpoznania głosu Stwórcy i odważnego pójścia za Nim. Wiara jest okazją do odkrycia, że tylko z Bożym prowadzeniem życie staje się najpiękniejszą przygodą. Ojciec niebieski nigdy z nas nie rezygnuje, nawet jeśli pobłądzimy jak syn marnotrawny i zdolny jest nieustannie odnawiać nasze życie. Znakami, które będą bierzmowanym o tym przypominać, są otrzymane na pamiątkę: łańcuszki z krzyżykiem (symbol szaty zbawienia) i różańce na rękę (symbol zaślubin z Bogiem). 
Przy tej okazji dziękujemy Bierzmowanym za wszelkie formy zaangażowania się w życie parafii, szczególnie za odwiedziny chorych i przekazane im życzenia. Dziękujemy też rodzicom za trud wychowania i ofiarę na zakup feretronu św. Małgorzaty. 
 
Sakrament Bierzmowania przyjęli:
Daria Bugaj
Bartosz Cichy
Wiktoria Czarnota 
Oliwia Gala
Oskar Guca
Szymon Iwański 
Michał Krzek 
Kamil Kuliś
Kevin Kupiec
Bartosz Kurowski 
Gabriel Maj
Daniel Makieła 
Michał Marzec
Wiktoria Nowak 
Julia Rogala 
Jakub Stalmach 
Jakub Stępień 
Patryk Wędel