CZAS ŁASKI

Tak mówi Pan: «Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli.》 /Z Księgi proroka Joela/
Proces nawrócenia zakłada przemianę myślenia, prowadzącą do odnowy serca, a owocującą zmianą słów i uczynków. Chcąc tego doświadczyć, potrzebujemy zatrzymania jakim są dni rekolekcji. Najpierw należy zadbać o obecność na naukach rekolekcyjnych oraz modlitwę wspólnotową i osobistą. To one mają prowadzić do wydania owoców tego czasu, jakimi są: pojednanie z Bogiem, sobą i bliźnimi oraz korzystanie z łask Bożych. Patrząc na plan rekolekcji, zaplanujmy jak najlepsze wykorzystanie tego czasu łaski.

 


„Eucharystia
drogą wejścia do rodziny Boga”

Rekolekcje Wielkopostne
Gorzków, 12-14.03.2021 r.
Ks. Adrian Stępień

 

12.03.2021 – Piątek

9.00 – Msza św. – nauka ogólna
12.00 – Msza św. – nauka ogólna
17.00 – Msza św. – nauka ogólna
19.30 – Droga krzyżowa drogami parafii
 

13.03.2021 – Sobota

Spowiedź św. 8.45-12.15 i 15.30-18.15
8.00 – Msza św. – nauka ogólna
10.00 – Msza św. – nauka dla młodzieży
12.00 – Msza św. – nauka ogólna
16.00 – Msza św. – nauka dla dzieci
18.00 – Msza św. – nauka ogólna
19.30 – Wieczór modlitewny
 

14.03.2021 – Niedziela

8.00 – Msza św. – nauka ogólna
10.00 – Msza św. – nauka ogólna
12.00 – Msza św. – nauka ogólna
15.30 – Gorzkie Żale – kazanie pasyjne
16.00- Msza św. – nauka ogólna
17.00-19.00 – Wieczór ewangelizacyjno-filmowy