NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Obchodzony w naszej Ojczyźnie od roku 2011 w dniu 1 marca, ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo ich męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowej oraz za przelaną krew w obronie ojczyzny przed sowieckim okupantem i jego współpracownikami w latach 1944-53.

Z tej okazji przedstawiciele Powiatowej Straży Pożarnej złożyli wiązankę kwiatów na symbolicznym grobie żołnierskim znajdującym się na naszym cmentarnym Skwerze Pamięci. Dziękujemy za to świadectwo kultywowania pamięci o rodakach, którzy wbrew prawie zerowym szansom na powodzenie, podjęli walkę o możliwość samostanowienia dla naszej Ojczyzny. Niech ich przykład pociąga i nas do odpowiedzialności za los Polski.