POKUTNE PIELGRZYMOWANIE

Czy święci są po to, aby nas zawstydzać? Tak. Mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć, lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystkim, starym i młodym..” /Św. Jan Paweł II – beatyfikacja Karoliny Kózkówny/

Kontynuując parafialną inicjatywę sprzed dwóch lat, w 30 osób udaliśmy się tym razem w Wielkim Poście na pielgrzymkę pokutną do sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie. Niosąc intencje całej parafii modliliśmy się do Boga o potrzebne łaski za przyczyną tej młodej męczenniczki. Jej postać, w bardzo plastyczny sposób, przybliżył nam tutejszy Pan kościelny. Następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii, podczas której Bóg przez swoje słowo zaprosił nas do praktykowania postawy przebaczenia w życiu naszej parafii. Całość pielgrzymki zakończyła Droga Krzyżowa odprawiona w Wał Rudzie, a biegnąca szlakiem męczeństwa bł. Karoliny. Ufamy, że ten dar pokuty zaowocuje zawstydzeniem ku świętości nie tylko uczestników pielgrzymki, ale każdego członka naszej wspólnoty parafialnej.