80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Świat, w którym brak miejsca dla Boga, prowadzi do braku miejsca dla człowieka, którego się niszczy. 
W kolejną rocznicę bestialskiej napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, rozpoczynającej II Wojnę światową, zgromadziliśmy się na modlitwie w intencji pokoju i za poległych rodaków. Chcemy, aby o tym dramacie przypominał nam symboliczny grób na Skwerze Pamięci, przy którym zatrzymaliśmy się w zadumie. Ofiara naszych rodaków, wzywanych wtedy do uległości Hitlerowi, nie poszła na darmo. Ich przykład jest zachętą dla nas, byśmy odważnie stawali opór złu, nawet za cenę krwi.