80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Świat, w którym brak miejsca dla Boga, prowadzi do braku miejsca dla człowieka, którego się niszczy. 
W kolejną rocznicę bestialskiej napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, rozpoczynającej II Wojnę światową, zgromadziliśmy się na modlitwie w intencji pokoju i za poległych rodaków. Chcemy, aby o tym dramacie przypominał nam symboliczny grób na Skwerze Pamięci, przy którym zatrzymaliśmy się w zadumie. Ofiara naszych rodaków, wzywanych wtedy do uległości Hitlerowi, nie poszła na darmo. Ich przykład jest zachętą dla nas, byśmy odważnie stawali opór złu, nawet za cenę krwi. 

 

Podziel się ze znajomymi!