Alleluja, Pan Zmartwychwstał!

Jego zwycięstwo nad grzechem, szatanem i śmiercią było owocem zaufania miłości Ojca.
Jezus dał Mu się poprowadzić, choć wszyscy mówili:
„To szaleństwo.”

W świecie, który coraz częściej chrześcijan nazywa szaleńcami
życzymy
wiary wypełniającej życie radością
nadziei zakotwiczonej w Bogu
miłości silniejszej niż śmierć.
Niech w Święta Wielkanocne
Zbawiciel odnowi Wasze życie.
Ks. Sławomir
Ks. Tomasz