WIGILIA PASCHALNA I REZUREKCJA – RADOŚĆ NOWEGO ŻYCIA

Ogłaszamy Wam radość wielką, będziemy śpiewać „Alleluja.” Alleluja! Pan zmartwychwstał! Prawdziwe zmartwychwstał! Alleluja! 

Wieńczące Triduum Paschalne, Wigilia Paschalna i Rezurekcja, są ogłaszaniem światu radości z nowego życia, które przynosi nam Zmartwychwstały. Jest ono owocem zjednoczenia z Chrystusem w Jego postawie posłuszeństwa Ojcu. Tylko ten, kto się uniża jak Zbawiciel, może doświadczyć mocy Bożej łaski. Trzeba więc przezwyciężyć lęk przed poddaniem się Bogu. A to niemożliwe jest bez wiary w Jego zmartwychwstanie. Nie wystarczy przyjęcie tego rozumem, potrzeba jeszcze Bożego światła, by jak św. Jan wejść do grobu i uwierzyć. Taka przemiana serca jest skutkiem łask dostępnych dla nas w sakramentach. To wtedy zaczyna się nowe życie. 
 
Podziękowania nasze kierujemy do wszystkich, którzy swym zaangażowaniem przyczynili się do dobrego przeżycia tych prawd w liturgii Triduum Paschalnego. Dziękujemy zatem:
 
1. Za pięknie przygotowaną liturgię: ks. Tomaszowi, p. Grzegorzowi i członkom chóru, p. Robertowi, ministrantom, osobom czytającym i śpiewającym, członkom orkiestry, dzwoniącym w dzwony i niosącym dary lub feretrony, p. Kazimierzowi za fotografowanie i Grzegorzowi za moderatorowanie strony parafialnej oraz wszystkim uczestnikom trzech liturgii, tworzącym ich niezapomnianą atmosferę.
 
2. Za przygotowanie dekoracji
Janusz Wątek, Robert Sokołowski, Marcin Nowak, Piotr Dąbrowski, Marek Bucki, Aneta Chajdaś, Tomasz Gajówka, Wiesław Nowak, Małgorzata i Dominik Grzywna, Sylwia i Wiktoria Nowak, Bogdan Czop, Elżbieta Jara, Wiktoria Pluta, a zwłaszcza p. Elżbiecie Plucie za wybór i układanie kwiatów. Dziękujemy również wszystkim, którzy w ubiegłą niedzielę wzięli udział w konkursie palm i dzięki temu ich prace tak pięknie przystrajają boczne ołtarze.
 
3. Za ofiary złożone na kwiaty, dzięki którym mogliśmy tak pięknie przystroić naszą świątynię na Triduum Paschalne i za ofiarowane dwa bukiety białych róż oraz dary przekazane przy poświęceniu pokarmów.
 
4. Za podjęcie straży przy grobie Pańskim Druhom z OSP w: Chruszczynie Wielkiej, Donatkowicach, Krzyszkowicach i Gorzkowie oraz przedstawicielom wiosek, którzy podjęli adorację w wyznaczonym terminie i wszystkim trwającym na modlitwie przy Jezusie w ciemnicy i grobie.
 
5. Dziękujemy za wszelkie składane nam życzenia w różnej formie do nas docierające i równocześnie przekazujemy życzenia od:
Księży Biskupów Jana Piotrowskiego, Mariana Florczyka, Andrzeja Kalety, naszego rodaka Biskupa Andrzeja Wypycha z Chicago, Burmistrza Kazimierzy Wielkiej pana Adama Bodziocha i Wójta Bejsc pana Edwarda Krupy.
 
foto: Kazimierz Kowalski