Błogosławieństwo dla dzieł miłosierdzia

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” – mówi nam Pan Jezus /Mt 25, 40/

Urzeczywistnieniem pragnienia służenia Jezusowi przez posługę potrzebującym, są trzy dzieła, które przyjechał pobłogosławić w naszej parafii Ksiądz Biskup Jan Piotrowski. 
Pierwszym z nich jest otwarta w dawnym budynku gorzowskiej szkoły Świetlica „Senior +”. Projekt zrealizowany przy współpracy Gminy Kazimierza Wielka i Caritas Diecezji Kieleckiej jest skierowany do osób po 60 roku życia w celu ich integrowania i aktywizacji. Ma być dla nich miejscem wypoczynku i rozwoju. Biskup Jan poświęcił wyremontowany budynek, a Burmistrz Adam Bodzioch, Dyrektor Caritas ks. Stanisław Słowik i Pani Edyta Molo z Ośrodka Pomocy Społecznej, ukazał zadania i perspektywy działania otwartej placówki. Całość spotkania dopełnił program artystyczny w wykonaniu uczniów ze szkoły w Wielgusie. 
Drugim pobłogosławionym dziełem jest oddana w wielguskiej szkole stołówka i kuchnia obsługująca uczniów, pracowników szkoły oraz Świetlicy „Senior +”. 
Z tym związane jest trzecie pobłogosławione dzieło, czyli powołana przez Gminę Kazimierza Wielka i naszą gorzkowską parafię Spółdzielnia Socjalna „Kazimierskie Smaki”. Będzie ona świadczyć usługi gastronomiczne w budynkach obu szkół oraz w postaci cateringu.
Cieszymy się tymi dziełami służącymi potrzebującym i wizytą Biskupa Jana, który je pobłogosławił. Gratulujemy wszystkim zaangażowanym w ich realizację, życząc, by ich rozwój dawał radość im samym i wszystkim doświadczającym ich działania.