CMENTARZ MIEJSCEM PAMIĘCI I WDZIĘCZNOŚCI

Św. Jan Paweł II powiedział: „Naród, który traci pamięć traci swą tożsamość.” Chcąc podtrzymać, a w nie których przypadkach przywrócić pamięć o osobach spoczywających na naszym cmentarzu, podejmujemy trud jego inwentaryzacji.

Odwiedzając gorzkowski cmentarz, z zaskoczeniem zauważyłem jak wiele grobów jest zaniedbanych, ale co istotniejsze, nawet te ze zniczami i kwiatami są bezimienne. Liczne są też przypadki, gdzie poza nazwiskiem brak jest: czy to imion, czy też daty śmierci lub wieku pochowanej tu osoby. To istotne informacje, by móc dziś zidentyfikować zmarłych pochowanych w danym miejscu, ale przede wszystkim przekazać pamięć o nich potomnym. Kto za kilka, czy kilkanaście lat, będzie pamiętał o tym: kto tu spoczywa, kiedy umarł i ile miał lat? Dzięki tym podstawowym informacjom będzie można przypominać kolejnym pokoleniom o przodkach i rocznicach ich śmierci. Dane te zgromadzone będą w archiwum parafialnym oraz udostępnione na stronie internetowej.
Zbieranie informacji zaczynamy od części B, czyli tej od strony plebanii. Numeracja rzędów rozpoczyna się od dołu w górę, a kolejność numerowania grobów od środkowej alejki w kierunku ogrodzenia.

Prosimy każdego opiekuna danego grobu o:

 1. Odnalezienie grobu na planszy z wydrukiem w przedsionku kościoła lub w zakładce na stronie internetowej www.gorzkowparafia.pl/parafia/cmentarz-parafialny

 2. Zapamiętanie jego sygnatury: Część, rząd, numer. Np. B/8.11

 3. Pobranie z przedsionka kościoła lub z załącznika poniżej karty grobu do wypełnienia

  KARTA GROBU DO POBRANIA
  <<< KLIKNIJ TU >>>

 4. Uzupełnienie karty grobu.
  – Jeśli zmarłych spoczywających w grobie jest więcej niż troje to dane można napisać na odwrocie lub dołączyć kolejną kartę z sygnaturą grobu.
  – Jeśli w grobie jeszcze nikt nie jest pochowany, to podajemy tę informację oraz właściciela grobu

 5. Oddanie karty do księży.

Podejmijmy wspólnie troskę o pamięć, ale i piękno parafialnego cmentarza.
Ps. Poinformujmy o tej inicjatywie rodziny i znajomych spoza parafii.
Jeśli ktoś wie o danych osób w grobie, którym się już nikt nie opiekuje proszę o poinformowanie duszpasterzy.
Szczęść Boże – Ks. Prob. Sławomir Sarek

 

 

SCHEMAT CMENTARZA GRZEBALNEGO PARAFII GORZKÓW