Odpust parafialny

Odpust jest łaską oznaczającą darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone do winy. Miłosierny Ojciec pragnie darować pokutę, którą mamy podjąć na ziemi lub w czyścu. Lecz to od nad zależy, czy uświadamiamy sobie potrzebę pokuty za zło popełnione i czy chcemy przyjąć łaskę darowaną przez Niego. 
To właśnie z możliwością uzyskania tej łaski związane są odpusty parafialne ku czci patrona parafii lub świątyni. W dniu związanej z tym uroczystości wierni mogą po wypełnieniu podanych poniżej warunków uzyskać odpust dla siebie lub kogoś zmarłego. Dlatego przypadająca w naszej parafii 13 lipca uroczystość ku czci św. Małgorzaty dziewicy i męczennicy jest nie tylko okazją, ale nade wszystko Bożym wezwaniem, by skorzystać z tej łaski. 
Dar odpustu, który może być zupełny lub cząstkowy, zależy od stopnia przywiązania do grzechu. 
Kościół rozeznając i nauczając  prawdy o odpustach pokazuje miłosierdzie Boga i potrzebę współpracy z naszej strony. 
Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga się wykonania dzieła obdarzonego odpustem, oraz wypełnienia trzech następujących warunków:
  1. spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej,
  2. Komunia eucharystyczna,
  3. modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
  4. Ponadto wymaga się wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu nawet powszedniego.
O czynnościach, do których przypisana jest łaska odpustu zupełnego możemy przeczytać na

www.brewiarz.pl/czytelnia/odpusty.php3

 

foto: Kazimierz Kowalski