CZAS ŁASKI I CZCI

W naszej relacji z Panem Bogiem dochodzi między Nim a nami do wymiany darów, przyjmującej formę UŚWIĘCENIA NAS (Bóg jako pierwszy, bezinteresownie udziela nam swych darów) i KULTU (odkrywając Bożą miłość oddajemy Mu część i pełnimy Jego wolę).
Uświęcenie dokonuje się przede wszystkim przez sakramenty i sakramentalia. To w nich dzięki wierze otwieramy się na łaski potrzebne nam do zbawienia w wymiarze nadprzyrodzonym i doczesnym. Dobry Bóg sam przypomina, że w życiu bywają szczególne czasy Jego łaskawości, które warto dobrze wykorzystać. Należy do nich dzień wprowadzenia do świątyni relikwii naszej patronki św. Małgorzaty, co nastąpi 13 lipca br. To przy tej okazji możemy przyjąć trzy dary podejmując konkretne akty kultu:
  • ODPUSTU ZUPEŁNEGO – bycie w stanie łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii świętej i przewidziane modlitwy, 
  • NAWRÓCENIA I POJEDNANIA – odprawienie rekolekcji i przystąpienie do spowiedzi

PLAN REKOLEKCJI 
„JEZUS JEST MOIM PANEM” 
PROWADZI KS. GRZEGORZ PAŃCZYK

 

SOBOTA 11.07
9.00 – Msza św. z nauką stanową dla KOBIET
12.00 – Msza św. z I Komunią Świętą
16.00 – Msza św. z nauką stanową dla MŁODZIEŻY
18.00 – Msza św. z nauką stanową dla MĘŻCZYZN
20.00 – Czuwanie modlitewne
 

NIEDZIELA 12.07
8.00 – Msza św. z nauką ogólną
10.00 – Msza św. z nauką ogólną
– po Mszy św. nauka dla DZIECI
12.00 – Msza św. z nauką ogólną
16.00 – Msza św. z nauką ogólną
20.00 – Czuwanie modlitewne
 

PONIEDZIAŁEK 13.07
DZIEŃ ODPUSTU I SPOWIEDZI
8.00 – Msza św. z nauką ogólną
10.00 – Msza św. z nauką ogólną
12.00 – Uroczysta Suma z wprowadzeniem relikwii
18.00 – Msza św. z nauką ogólną
 
SPOWIEDŹ: 8.00 – 13.00 i 17.00 – 19.00

 


 

  • POMOC W KONKRETNYCH PROBLEMACH
    – odprawienie nowenny za przyczyną św. Małgorzaty

 

NOWENNA DO ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY
>>>> KLIKNIJ TUTAJ <<<<

 


 

Bóg przygotował dla nas ogromne dary, potrzeba tylko je przyjąć w sposób podany powyżej. Wykorzystajmy to, o czym pisał św. Paweł Apostoł: „Współdziałając zaś z Nim, napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo:
W czasie pomyślnym wysłuchałem cię,
w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą.
Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.” /2 Kor 6, 1-2/