ZJEDNOCZENI Z JEZUSEM

„Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on że Mną” – mówi Jezus. /Ap 3, 20/

Ze względu na pandemię koronawirusa, tegoroczna uroczystość I Spowiedzi i I Komunii świętej odbyły się w naszej parafii dopiero w lipcu, tuż przed odpustem parafialnym. Dwadzieścioro dzieci z klasy IV szkoły podstawowej, po rocznym przygotowaniu, otworzyło swe serca dla Jezusa. Najpierw w czwartek 09.07 przez sakrament Pokuty i pojednania usunęły one ze swych serc to, co oddzielało ich od Zbawiciela. A następnie w sobotę 11.07 zaprosiły Go, obecnego pod postacią Chleba, do swych serc. Dzięki temu Boże życie stało się ich udziałem. Teraz pielęgnowanie tej łaski pomoże im wzrastać w wierze, nadziei i miłości. 
Przy okazji pragniemy podziękować rodzicom tych dzieci komunijnych za:
– za przekaz i pielęgnowanie wiary dzieci, 
– za piękne udekorowanie kościoła i jego otoczenia, 
– za dar ołtarza, którym były nowe mikrofony i głośnik w kościele.