Dożynki parafialne 2018

„Bądź pozdrowiona ziemio rodząca,
z dobroci Boga świat odradzająca
tonami zboża, chlebnymi kłosami,
wstęgami rzeki wonnymi lasami
Bądź pozdrowiona ” 

W niedzielę 12. sierpnia 2018 roku na Mszy św. o godz. 12 świętowaliśmy nasze parafialne dożynki, święto chleba i tych którzy go współtworzą – Boga  ludzi i rolników. Uroczysta liturgia dożynkowa była okazją do modlitwy w intencji rolników. Rolnicy ludzie ciężkiej pracy dziękowali Bogu za błogosławieństwo w tegorocznych plonach. Oprócz dziękczynienia prosiliśmy o Boże Błogosławieństwo w tej niełatwej pracy na kolejny rok, o odwrócenie klęsk i nieszczęść. Składamy podziękowanie za włączenie się w organizację tej uroczystości, a zwłaszcza tym którzy przynieśli chleby dożynkowe.
Chleb jest tym, co najbardziej nadaje się do dzielenia. Jak mówił brat Albert: „Trzeba być dobrym. Trzeba być dobrym jak chleb, który leży na stole. Każdy może podejść i ukroić sobie kawałek. Chleb jest dla głodnych”. A ja bym jeszcze dodał, że ten chleb powszedni, który trzymasz w dłoniach otrzymałeś dzięki łasce Boga. I cokolwiek byś mówił czy myślał o swojej pracy on nie do końca jest twoją własnością i dlatego bądź dobry dla innych jak ten chleb, który trzymasz w rękach…
Ten, kto wie, jak wiele trzeba włożyć wysiłku, by ziemia wydała plon, powinien też wiedzieć, że bez wysiłku, czyli bez modlitwy, bez korzystania z sakramentów nasze życie duchowe będzie jałowe i plonu nie przyniesie… –
Kochani rolnicy – ludzie ciężkiej, ale pięknej pracy – tak jak wy dziękujecie dziś Bogu za błogosławieństwo w tegorocznych plonach, tak ja dziękuję wam za waszą pracę w imieniu swoim i wszystkich, którzy korzystają z owoców waszej pracy.
(Fragmenty kazanie dożynkowego)